Loading...
PASLAUGOS:

#CoachingNotes

Koučingo užrašai

LEVEL UP! VERSLAS #32 – Sąmoningos lyderystės vaidmuo dirbtinio intelekto amžiuje

Remiantis 2022 m. McKinsey ataskaita, apie 60 % tyrimo metu apklaustų įmonių integravo dirbtinį intelektą (toliau DI) bent į vieną savo verslo funkciją. Ateityje šis procentas neabejotinai tik didės. DI vis labiau įsitvirtinant verslo operacijose, mums reikia vadovų, kurie ne tik supranta technologijas, bet ir moka suderinti dirbtinio intelekto galimybes su žmogaus galimybėmis – savo, kaip vadovų, įžvalgomis.

Tai vadovai, kurie:

 • Teikia pirmenybę etiškam vartojimui: užtikrina, kad DI būtų naudojamas tinkamai ir sąžiningai, kad nebūtų padaryta žalos.
 • Supranta DI ribotumus: nors DI yra galingas įrankis, jis negali pakeisti žmogaus kūrybiškumo ar situacijos, niuansų pajautimo. Lyderiai turi žinoti, kada naudoti DI, o kada pasikliauti žmonėmis.
 • Skatina komandinį darbą: tokie vadovai ragina DI ekspertus dirbti kartu su kitomis verslo sritimis, kad pasiektų geriausių rezultatų.
 • Atnaujina savo žinias: DI visada keičiasi. Lyderiai turi nuolat mokytis, kad neatsiliktų nuo naujovių.

Konkurencija – kita svarbi priežastis, kodėl svarbu suprasti DI. Tinkamas DI naudojimas gali labai teigiamai pakelti Jūsų įmonės konkurencingumą. Įmonės, kurios išmaniai naudoja DI, gali būti pranašesnės už kitas. Jei įmonė nenaudoja DI arba naudoja jį netinkamai, gali tiesiog atsilikti nuo konkurentų.

Vis daugiau kvalifikuotų lyderių bendradarbiauja su koučingo specialistais ar mentoriais. Šis bendradarbiavimas padeda jiems susidaryti aiškesnį vaizdą, kaip technologijos ir žmonės gali geriausiai papildyti vienas kitą. Būtent dėl šių palaikančių santykių, vadovai yra geriau pasirengę panaudoti DI savo komandų ir verslo labui.

Sąmoningos lyderystės supratimas: Kas yra sąmoninga lyderystė?

Sąmoninga lyderystė – tai vadovavimo būdas, kai žmogus reflektyviai mąsto apie savo veiksmus ir sprendimus. Tai ne tik siekis užsidirbti pinigų ar būti sėkmingu. Tai yra matymas visumos, rūpinimasis žmonėmis ir etiškas elgesys.

Pagrindinės sąmoningos lyderystės savybės:

 • Savęs pažinimas: vadovai turėtų pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses ir “pamatyti”, kaip jie reaguoja į skirtingas situacijas ir jei reikia – keisti šiuos reagavimo būdus.
 • Empatija: svarbu, kad lyderiai pamatytų kitų jausmus ir poreikius, į juos atsižvelgtų. Tai reiškia, kad svarbu išklausyti komandos narius ir suprasti jų poreikius.
 • Ilgalaikis mąstymas: sąmoningi lyderiai, užuot galvoję tik apie šiandieną, galvoja apie ilgalaikę ateitį. Jie priima sprendimus, kurie užtikrina sėkmę ne tik dabar, bet ir toli ateityje.
 • Etiški sprendimai: svarbiausia daryti tai, kas teisinga. Net jei tokie sprendimai veda sunkesniu ar mažiau pelningu keliu, sąmoningi lyderiai pirmiausia renkasi etišką, tvarų kelią.

Keli faktoriai pabrėžiantys sąmoningos lyderystės svarbą:

 • DI yra galingas įrankis, bet tai tik įrankis: žmonės yra tie, kurie jį kuria ir naudoja. Jei vadovai elgiasi neapgalvotai ir neatsargiai, DI gali pakenkti ir pridaryti žalos. Sąmoningai vadovaudami užtikriname, kad DI neštų tvarią naudą.
 • Pasitikėjimo kūrimas: pasitikėjimą sunku užsitarnauti ir lengva prarasti. Įmonės klaidos, iškilusios dėl netinkamo DI naudojimo, sumažins tiek darbuotojų, tiek klientų pasitikėjimą. Sąmoningi lyderiai teikia pirmenybę skaidrumui ir etiškam DI naudojimui, o tai stiprina pasitikėjimą.
 • Žmogaus ir DI partnerystė: verslo sėkmei reikalinga pusiausvyra tarp dirbtinio intelekto efektyvumo ir žmogaus kūrybiškumo. Sąmoningi lyderiai supranta abiejų vertę ir sukuria aplinką, kurioje žmonės ir DI gali veiksmingai dirbti kartu.
 • Pasirengimas ateičiai: pasaulis sparčiai keičiasi. Vadovai, kurie tai supranta ir mąsto apie ateitį, yra geriau pasirengę prisitaikyti prie naujų iššūkių. Tai ypač pasakytina apie sparčią DI pažangą.
 • Rizikos valdymas: DI kartais gali sudaryti klaidingas prognozes arba būti šališkas. Sąmoningi lyderiai pripažįsta šią riziką ir stengiasi jos išvengti, taip apsaugodami įmonę nuo galimų problemų.
 • Vertybių puoselėjimas: kadangi DI tampa vis didesne verslo dalimi, kyla rizika, kad įmonė gali nukrypti nuo savo pagrindinių vertybių. Sąmoninga lyderystė užtikrina, kad dirbtinis intelektas būtų suderintas su įmonės misija ir vertybėmis.

Pasirinkdamos sąmoningą lyderystę dirbtinio intelekto eroje, įmonės turi geresnes sąlygas tvariai sėkmei, kartu užtikrindamos, kad pirmenybė ir toliau būtų teikiama etiškiems sprendimams.

Verslo lyderystės raida dirbtinio intelekto amžiuje

Anksčiau verslo lyderiai daugiausia dėmesio skirdavo rezultatams, vadovavimui savo komandoms ir išteklių valdymui. Kaip gi pasikeitė lyderystė pasitelkus technologijas? Kai technologijos pradėjo vaidinti svarbesnį vaidmenį versle, vadovų užduotys ir mąstymas ėmė keistis. Anksčiau vadovui pakako išmanyti savo konkrečią verslo sritį, tačiau šiuolaikiniame pasaulyje jie taip pat turi suvokti technologijas ir ypač DI.

Lyderystė vakar ir šiandien:

Tradicinė lyderystė: anksčiau vadovai daugiausia dėmesio skirdavo rezultatams pasiekti, ištekliams prižiūrėti ir sklandžiam darbui užtikrinti. Pelnas buvo labai svarbus, o vadovai rėmėsi tik esamomis priemonėmis ir turimomis žiniomis.

Lyderystė DI amžiuje: šiandienos lyderiai remiasi DI ir kasdien susiduria su skaitmeniniu pasauliu, kuris nuolat keičiasi. Uždirbti pelną vis dar išlieka svarbiu tikslu, tačiau dabar dėmesys skiriamas ir naujoms idėjoms, gebėjimui greitai keistis ir supratimui kaip DI veikia verslą, darbuotojus ir klientus. Lyderiai naudoja dirbtinį intelektą ne tik verslo tikslams pasiekti, bet taip pat galvoja apie didesnį ir tvaresnį poveikį visuomenei.

Kodėl įvyko šis pokytis? Kelios priežastys:

 • Technologijų augimas: verslui pradėjus naudoti daugiau technologinių priemonių, vadovai turėjo jomis domėtis, kad galėtų pasirinkti tinkamas.
 • Didėjantis informacijos kiekis: internetas ir DI suteikė mums daug daugiau informacijos. Lyderiai turi šią  informaciją suprasti, kad galėtų ja tinkamai pasinaudoti.
 • Pasaulinė konkurencija: dabar įmonės konkuruoja ne tik su vietinėmis, bet ir su įmonėmis iš viso pasaulio. Sumanus tokių įrankių kaip DI naudojimas padeda vadovams išlikti pirmaujantiems.

Šioje pasikeitusioje lyderystės aplinkoje didėja vadovų poreikis turėti didesnį aiškumą ir priimti sąmoningus ir pagrįstus sprendimus.

Dirbtinio intelekto keliami iššūkiai versle

Sprendimų priėmimas tampa sudėtingesnis:

Anksčiau vadovai priimdami sprendimus naudodavosi ataskaitomis, atsiliepimais ir savo supratimu. Dabar DI greitai pateikia didelį kiekį duomenų. Nors tai naudinga, tai taip pat gali sukelti painiavą. Lyderiai turi žinoti, kurie duomenys yra svarbūs, o kurie ne.

Per didelis pasitikėjimas dirbtiniu intelektu:

DI yra protingas, bet ne tobulas. Kai kurie vadovai gali manyti, kad DI gali viską išspręsti pats, o tai – rizikinga. Lyderiams svarbu tikrinti DI darbą, o ne aklai juo pasitikėti.

Žmogaus prisilietimo praradimas:

Kai DI atlieka tiek daug užduočių, kyla pavojus, kad įmonės gali pamiršti žmones. Įmonė – ne vien tik mašinos ir skaičiai, bet taip pat – žmonės. Lyderiai turi išlaikyti pusiausvyrą naudodami DI ir rūpintis savo komanda bei klientais.

Nuolatinis mokymasis:

DI nuolat keičiasi ir tobulėja. Lyderiai turi neatsilikti ir nuolat atnaujinti žiniais apie DI, pavyzdžiui, ką naujo DI gali padaryti verslo labui. 

Būdai, kaip auginti sąmoningą lyderystę šių dienų DI pasaulyje

 • Mokykitės apie DI: neužtenka vien naudoti dirbtinį intelektą. Lyderiai turi suprasti, kaip jis veikia ir ką jis gali padaryti. Praktiniai seminarai ir kursai gali padėti išmokti daugiau.
 • Suburkite stiprias komandas: lyderis vienas ne karys. Labai svarbu turėti stiprią komandą, kuri supranta ir žmones, ir dirbtinį intelektą. 
 • Bendradarbiaukite su koučingo specialistu. Jis gali prilygti partneriui sudėtingoje kelionėje. Koučingo specialistai padeda vadovams matyti tai, ko jie patys gali nepastebėti. Jie užduoda klausimus, kurie verčia vadovus giliau susimąstyti. Jie gali padėti priimti sąmoningesnius sprendimus susijusius su DI ir ne tik.
 • Skatinkite atvirumą ir įsiklausymą: geri lyderiai klausosi. Jie atviri naujoms idėjoms ir grįžtamajam ryšiui. Tai svarbu naudojant DI intelektą, kuris greitai keičiasi, o reguliarios grįžtamojo ryšio sesijos ir atvirumas pokyčiams gali labai padėti. 
 • Galvokite apie ilgalaikę perspektyvą: negalvokite tik apie šiandieną. Pagalvokite, kokį poveikį sprendimai, ypač susiję su DI, turės rytoj, kitais metais ar net po dešimties metų. Planuoti ir žvelgti į ateitį yra labai svarbu.

Apibendrinkime

Šiuolaikiniame pasaulyje, DI vaidina svarbų vaidmenį versle. Jis teikia naudą ir padeda įmonėms pasiekti užsibrėžtus tikslus.  Tačiau tikroji DI galia išryškėja, kai juo naudojamasi sąmoningai.

Siekdami, kad verslas klestėtų, vadovai turi ne tik suprasti technologijas, bet ir gerai suvokti jų poveikį žmonėms. Pusiausvyra tarp technologijų ir žmonijos yra labai svarbi.

Suvokimas reiškia:

 • supratimą apie DI daromus pokyčius ir pasiruošimą jiems;
 • mąstymą apie ilgalaikį poveikį, o ne tik apie tiesioginę naudą dabar;
 • grįžtamojo ryšio klausymąsi ir atvirumą pokyčiams;
 • rūpinimąsi darbuotojais ir klientų gerove.

Dirbtiniam intelektui toliau formuojant verslo pasaulį, sąmoningų lyderių vaidmuo tampa dar svarbesnis. Jie yra tie, kurie ves savo komandas ir verslą į ateitį, kurioje technologijos ir žmonija egzistuos darniai.

Šiais įdomiais laikais, lyderiai, suvokiantys sąmoningumą, yra tie, kurie pakeis ir nuves savo verslą į sėkmę!

Apie #CoachingNotes

Norintiems sužinoti daugiau apie koučingą ir kaip jis gali Jums padėti pasiekti savo tikslus, #CoachingNotes yra tai, ko jums reikia. Čia rasite koučingo naujienas, tendencijas ir patarimus, galėsite susipažinti su įvairiomis koučingo technikomis. Be to, #CoachingNotes yra puiki vieta virtualiai susitikti ir susipažinti su įvairiais pašnekovais ir patyrusiais koučais, kurie dalinsis savo patirtimi ir žiniomis. Kviečiame skaityti, komentuoti ir dalintis

Naujausi įrašai

Koučingo naujienlaiškis