Loading...
PASLAUGOS:

Koučingas organizacijai

Koučingas organizacijoje leidžia sukurti aukštą, pagarba ir vertybėmis grįstą kultūrą, kuri remiasi pasitikėjimu ir atskaitomybe.

Koučingas metodo pritaikymas įvairiuose įmonės lygiuose – tai tvarus būdas pasiekti aukštų verslo rezultatų per darbuotojų pažinimą, jų potencialo įgalinimą bei veiksmų užtikrinimą. Jis padeda spręsti vadovų ir darbuotojų tarpasmeninius santykius, gerina komandų formavimo ir veikimo būdus bei užtikrina nuolatinį mokymosi procesą.

Koučingo diegimas organizacijoje reiškia esminį pokytį Jūsų organizacijos vystymo procesuose.

Mes siūlome efektyvios, tvarios ir sėkmingai augančios organizacijos kūrimo sprendimą. 

IŠŠŪKIAI:

Ši programa gali būti naudinga Jūsų organizacijai, jei susiduriate su šiais iššūkiais:

Neįsitraukę ir rezultatų nepasiekiantys darbuotojai

Vadovai užsiimantys mikrovadyba ir gaisrų gesinimu

Pokyčių baimės, nesusikalbėjimo ir konfliktų atmosfera

Įgalinant koučingą, kaip esminį organizacijos metodą bei vyraujantį mąstymo būdą, anksčiau buvę iššūkiai tampa galimybėmis:


 – Hierarchija užleidžia vietą partnerystei ir bendradarbiavimui;

 – Kaltinimai – smalsumui, sąžiningam vertinimui ir mokymuisi;

 – Išorinius motyvatorius pakeičia savimotyvacija;

 – Pokyčių nebėra bijoma, o jie inicijuojami visuose lygmenyse;

 – Paslaptis, nutylėjimus ir apkalbas keičia atvira ir skaidri komunikacija;

 – Trumpalaikės gaisro gesinimo reakcijos užleidžia vietą ilgalaikiam strateginiam mąstymui;

 – Abejingumą pakeičia iniciatyva ir įsitraukimas.

P L A Č I A U apie koučingo kultūrą

Koučingo kultūros puoselėjimas ir koučingo kaip metodo taikymas organizacijoje neišvengiamai padės Jums pasiekti daugelio tikslų komandoje ir organizacijoje:

Padidinti įsitraukimą.

Koučingo kultūra skatina atvirą bendravimą ir grįžtamąjį ryšį tarp darbuotojų ir vadovų. Ši padidėjusi sąveika padeda darbuotojams jaustis labiau įsitraukusiems ir vertinamiems, o tai lemia didesnį įsipareigojimą savo darbui ir organizacijai.

Pagerinti tikslų pasiekimą.

Koučingo pokalbiai padeda darbuotojams nustatyti savo stipriąsias puses ir tobulintas sritis. Reguliariai dalyvaudami pokalbiuose darbuotojai gauna asmeninę, jiems reikalingą paramą, todėl pagerėja našumas, produktyvumas ir pasitenkinimas darbu.

Pagerinti komunikaciją.

Koučingo pokalbiai grindžiami aktyviu klausymusi ir atviru bendravimu. Tai gali padėti geriau suprasti komandos narius bei kitus padalinius, sumažinti nesusipratimų ir konfliktų.

Ugdyti lyderystę.

Koučingas neapsiriboja darbuotojais; tai taip pat labai svarbus ugdant efektyvius lyderius. Koučingo pokalbiai ir kultūra padeda pagerinti vadovavimo įgūdžius, nes vadovai išmoksta veiksmingai vadovauti, motyvuoti ir palaikyti savo komandas.

Išlaikyti ir pritraukti talentus.

Organizacijos, investuojančios į koučingą, demonstruoja savo įsipareigojimą darbuotojų augimui ir tobulėjimui. Tai prisideda prie didesnių darbuotojų išlaikymo rodiklių, nes darbuotojai labiau linkę likti įmonėje, kuri investuoja į jų karjeros pažangą.

Pagerinti naujovių diegimą ir prisitaikymą.

Koučingas skatina darbuotojų augimą ir prisitaikymą. Toks mąstymas yra būtinas organizacijoms, kad jos galėtų prisitaikyti prie pokyčių, priimti naujoves ir išlikti konkurencingos sparčiai besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Didinti darbuotojų gerovę.

Koučingo metu atsižvelgiama į visą žmogų, o ne tik į jo darbo pareigas. Šis holistinis požiūris prisideda prie bendros darbuotojų gerovės, sumažina stresą ir perdegimą.

Kurti teigiamą darbo aplinką.

Koučingo kultūra skatina teigiamą ir palaikančią darbo aplinką. Kai darbuotojai jaučiasi vertinami ir palaikomi, tai prisideda prie teigiamos įmonės kultūros ir gerina bendrą moralę.

Užtikrinti nuolatinį tobulėjimą.

Koučingo kultūra skatina nuolatinį tobulėjimą visuose organizacijos lygiuose. Toks mąstymas gali paskatinti nuolatinius procesų, paslaugų ir produktų tobulinimą.

Kaip viskas vyksta?

Visos organizacijos skirtingos, todėl itin svarbu rinktis tai, kas Jūsų organizacijai yra aktualu šiandien ir pritaikyta Jūsų verslo augimui.

Todėl su kiekviena organizacija, dirbame individualiai. Susipažinę su Jūsų dabartine situacija, suprasdami Jūsų ateities tikslus, galėsime pasiūlyti koučingo paslaugų paketą padedantį įgyvendinti Jūsų organizacijos tikslus.
Tai partneryste grįstas procesas, kurio metu kartu siekiame įgyvendinti pokytį, kuris veda į norimą rezultatą.

Susisiekite su mumis ir kartu įvertinkime koučingo
naudą Jūsų organizacijai.

PROCESAS

POKYČIO VIZIJOS BEI TIKSLŲ FORMULAVIMAS

Tai pirminis žingsnis, kuriame susitelkiama į organizacijos viziją ir ilgalaikius tikslus, susijusius su koučingo kultūra organizacijoje. Analizuojamos galimų krypčių alternatyvos, pasirenkant organizacijai tinkamiausią modelį.

Etapas apimantis išsamią organizacijos esamos padėties analizę. Išnagrinėjami turimi ištekliai, procesai, taip pat stiprybės, silpnybės, galimybės bei grėsmės. Tai leidžia suprasti, kur organizacija šiuo metu yra iškeltos vizijos bei tikslų atžvilgiu.

Skirtumų tarp esamos situacijos ir norimos ateities įvardinimas. Tai padeda aiškiai identifikuoti sritis, kuriose organizacija turi tobulėti tam, kad pasiektų užsibrėžtus tikslus.

Šiame etape organizacijai pristatoma galimos veiksmų planų alternatyvos, kaip pašalinti atotrūkį tarp dabarties ir norimos ateities. Tai gali apimti įvairias priemones bei procesus, kurių organizacija gali imtis bei yra pasiruošusi įgyvendinti. Pasirenkamas konkretus priemonių sąrašas.

Pradedamas koučingo elementų diegimas. Šis procesas apima diegimo komandos sudarymą, susijusių asmenų įtraukimą ir informavimą, aptartų priemonių įgyvendinimą bei kitus būtinus veiksmus.

Visame pokyčių įgyvendinimo procese, nuolat stebima ir vertinama pažangą. Įdiegtos priemonės yra matuojamos pagal nustatytus tikslus ir jų pasiekimo rodiklius. Tai padeda užtikrinti, kad organizacija sėkmingai juda link norimos ateities.
 

Siekiant užtikrinti sklandų procesą, yra organizuojami tarpiniai aptarimai su projekto komanda ir kitais susijusiais asmenimis organizacijoje siekiant įvertinti esamą pažangą, iškilusias problemas bei būtinas korekcijas, jeigu tokių reikia.

Baigus diegimo procesą, atliekamas poveikio įvertinimas. Analizuojama, ar pasiekti tikslai ir vizija buvo pasiekti. Tai padeda įvertinti, kiek sėkminga buvo programa ir ar reikia tolimesnių veiksmų.

Susisiekite su mumis ir kartu įvertinkime koučingo naudą Jūsų organizacijai.

Koučingo nauda organizacijoje:

 •         Efektyvesni darbo procesai

 •         Geresni verslo rezultatai

 •         Spartesnis inovacijų diegimas

 •         Efektyvesnis pokyčių valdymas

 •         Geresni darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai

 •         Didesnis darbuotojų įsitraukimas

 •         Mažesnė darbuotojų kaita

 •         Skaidresnė ir atviresnė komunikacija

 •         Augimo mąstysenos (growth mindset) įtvirtinimas.

Programos autoriai

Brigita Taralė

Internation Coaching Federation (ICF) sertifikuota koučingo specialistė, ACC kandidatė. Viduriniosios grandies vadovų mentorė bei lektorė. Daugiau nei 20-ies metų patirtis, apima įvairias pardavimų, telekomunikacijų, finansų (fintech startuolių), rizikos vertinimo, media sritis, o iš jų ir 12+ metų vadovaujančiose pozicijose.

Miroslavas Monkevičius, ACC

Internation Coaching Federation (ICF) ir Systems Business Coach (SBC) sertifikuotas koučingo specialistas. Tarptautinės Executive MBA verslumo programos magistras. 20+ metų patirtis dirbant tarptautinėse organizacijose, daugiau kaip 11 metų vadovas ir strategas IT sektoriuje.

Finansinė investicija

MINI

7 000 €
+PVM
 • Praktiniai vadovų koučingo metodo taikymo darbe mokymai. 3 dienų mokymai, iki 12 vadovų
 • Video seminarai apie koučingą komandai. 5 vnt. po 20 min.
 • Metodinė medžiaga vadovams. PDF.

MIDI

15 000€
+PVM
 • Praktiniai vadovų koučingo metodo taikymo darbe mokymai. 3 dienų mokymai, iki 12 vadovų
 • Dalomoji mokymų medžiaga (PDF, pastoviai atnaujinta versija)
 • Metodinė medžiaga vadovams. PDF/knyga.
 • Koučingo sesijos vadovams. 50 koučingo sesijų programos įgyvendinimo metu
 • 360 tyrimas vadovams. 3 vienetai.
  Plačiau apie programą čia »
 • DOVANA #1. Gyvos dirbtuvės apie koučingą komandai. 1 dienos dirbtuvės iki 30 dalyvių.
 • DOVANA #2. Palaikančios sesijos vadovams. 3 online palaikančios sesijos vadovams po 2 valandas.
 • DOVANA #3. Koučingo knygos lietuvių kalba kiekvienam vadovui. Iki 12 knygų.

MAXI

40 000€
+PVM
 • Praktiniai vadovų koučingo metodo taikymo darbe mokymai. 3 dienų mokymai, iki 12 vadovų
 • Dalomoji mokymų medžiaga (PDF, pastoviai atnaujinta versija)
 • Metodinė medžiaga vadovams. PDF/knyga.
 • Koučingo sesijos vadovams. 100 koučingo sesijų programos įgyvendinimo metu.
 • Vidinio organizacijos koučingo specialisto paruošimas. 1 specialistas.
 • 360 tyrimas su metinio augimo programa vadovams. Iki 12 vadovų.
  Plačiau apie programą čia »
 • Komandų koučingo sesijos. Penkios sesijos pasirinktai komandai.
 • DOVANA #1. Gyvos dirbtuvės apie koučingą komandoms. Trys 1 dienos dirbtuvės iki 30 dalyvių kiekvienose dirbtuvėse.
 • DOVANA #2. Palaikančios sesijos vadovams. 9 online palaikančios sesijos vadovams po 2 valandas.
 • DOVANA #3. Dvi koučingo knygos lietuvių kalba kiekvienam vadovui. Iki 24 knygų.
 • DOVANA #4. Vadovavimo įgūdžių praktiniai seminarai. 2 seminarai iki 12 dalyvių kiekviename.
 • DOVANA #5. Mokymai apie koučingo įrankius. 3 mokymai online, 50 prisijungimų.