Loading...
PASLAUGOS:

MASTERY in Life & Business COACHING

Koučingo specialistų ruošimo mokymai yra skirti vadovams, lyderiams ir koučingo praktiką siekiantiems vystyti entrepreneriams.

Play Video
Povilas Petrauskas, MCC apie koučingo specialistų ruošimo mokyklos programą, kuriai ICF suteikusi LEVEL 1 mokymų licenziją (oficialus patvirtinimas)

Programos tikslas

Perteikti

ICF standartus atitinkantį mokymą apie koučingą, remiantis kokybišku turiniu ir reikiamu kiekiu praktikos.

Parengti

koučingo specialistus, kurie atitiktų reikalavimus, tinkančius ICF kompetencijoms.

Paruošti

mokymų dalyvius naujam etapui, koučingą taikant tiek savo atstovaujamoje organizacijoje, diegiant koučingo kultūrą, tiek ir savo (pradedamoje) veikloje, vystant koučingo verslą.

Mokymosi tikslai

Pagrindiniai tikslai padedantys augti asmeniškai ir profesiškai.

Patirti ir suprasti

kaip veikia koučingas bei kur jo taikymas sukuria daugiausia vertės ir naudos

išbandyti

geriausias koučingo priemones, metodikas ir technikas atskleidžiančias kito žmogaus bei savo asmeninį potencialą

Susipažinti

su ICF profesinės etikos kodeksu, vertybėmis ir auksinės kokybės standartu

Suprasti

kaip veikia ir kokią vertę kuria organizacijų koučingo specialistas (vidaus ir išorės)

Susipažinti ir įsisąmoninti

koučingo specialisto filosofiją per pagrindines ICF kompetencijas bei sugebėti jas pritaikyti koučingo sesijų metu

Pristatyti

save rinkai, išmokti suburti klientus, kurie augtų, kaip asmenybės, o kartu su jais ir Jūs kaip koučingo specialistas

Programos nauda

Kam labiausiai pritaikytas šis kursas ir kur kasdienybėje bus galima pritaikyti tai, kas mokomasi pusės metų trukmės  mokymuose (gyvai mokymų salėje grupėje, online – FB) ir individualios praktikos metu?

Vidutinio ir Aukščiausio lygio vadovams

Koučingo kultūrą norintiems įdiegti savose organizacijose

HR Specialistams ir Komandų Lyderiams

Visada esantiems tarp žmonių ir siekiantiems atskleisti jų asmeninį potencialą

Drąsiems ir Veikliems Naujokams koučinge

Naują gyvenimo etapą planuojantiems ir savo veiklą siejantiems su koučingo praktika, kaip vidiniai/išoriniai koučeriai įmonėse (Executive / Business Coach) ar dirbant su privačiais klientais (Life Coach)

Programos moduliai

Koučingo pagrindai

Kiekvienas mokymų dalyvis dar iki kurso pradžios gali susipažinti su visa programa tinklalapyje, o į iškilusius klausimus bus galima rasti atsakymus įvadiniame webinare bei asmeninio pokalbio metu, todėl nuo pirmosios programos dienos mes nersime ir praktikuotis.

Praktika prasidės, kuomet pirmajame modulyje dalyviai bus supažindinti su:

– ICF, kaip organizacija – Pagrindinėmis ICF vertybėmis – Etikos kodeksu – Pagrindinėmis kompetencijomis

Šis modulis bus skirtas aiškiau suvokti koučingo apibrėžimą ir gebėti atskirti koučingo ir kitų terapijų skirtumus.

Dalyviai daugiausia dėmesio skirs įgūdžiams, kurių jiems reikės koučingo metu – tiek vedant koučingo sesijas, tiek ir patiems būnant klientų rolėse (pvz .: nustatant koučingo specialisto ir kliento lūkesčius, suprantant emocijas, įsitikinimus, vertybes ir kt.)

Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriame:

– asmeninių vertybių nustatymui; – ICF kompetencijų reikšmei; – įprasto koučingo pokalbio/dialogo praktikavimui.

Šiame modulyje bus aiškiau suprasti, o ir dalyviai pradės atrasti bei patirti, kaip koučingas daro įtaką gyvenimui ir verslui.

Praktinė dalis bus sukurta demonstruojant koučingo pokalbius (kaip DEMO sesijas), o dalyviai praktikuosis porose ir/ar mažose grupelėse, kad suprastų kiekvieną ICF kompetenciją.

Teorinė ir praktinė dalys bus perpintos, kad dalyvis išmoktų ir suprastų, kaip:

– Sukurti pasitikėjimą ir pagarbą koučingo proceso metu – Būti pilnai įsitraukus į koučingo pokalbį – Susitelkti į klausymąsi ir geriau klausinėti – Kokybiškai bendrauti/komunikuoti, kad didėtų sąmoningumas ateities veiksmams – Planuoti ir sekti progresą bei atskaitomybę – ir kt.

Dalyviai pradės pasitikėti savo sugebėjimais vesti koučingo dialogus, pokalbių metu išbandydami kelis koučingo modelius (pvz., GROW).

Modulio pabaigoje bus pakartota tai, kas išmokta / praktikuota, kaip šis praktinis mokymasis yra susijęs su kiekviena ICF kompetencija, kuri reikalinga norint susikurti tarsi savo naują DNR, skirtą kiekvieno dalyvio asmeniniam augimui, kaip koučingo specialistui.

Lyderystės įprotis

Šiame modulyje daugiausia dėmesio skirsime lyderystei ir kaip koučingas būtų galimas taikyti dažniau kiekvieno lyderio, tarsi tai būtų paprastas lyderystės įprotis.

Koučingo stiliumi, kurį jau būsime pramokę po pirmojo modulio, tęsime ir mokymąsi, o koučingo pokalbiai (sesijos/dialogai) bus talkininkai, kaip dažnai lydersytės vaidmenyje esame patys, kaip į tai reaguoja aplinka, kurioje esame.

Taip aiškiau suprasime ir tuos lyderius, kurie yra šalia/tarp mūsų. Bus akivaizdu, ko būtent mes norime iš tų lyderių, kuriais sekame, ir ko tiksliai iš jų mokomės.

Tada bus lengviau įsivardinti ir savo augimo planą, nusimatyt, kaip koučingas ir gali būti tas tinkamas įprotis.

Jis palaipsniui ir taps mūsų gyvenimo stiliumi.

Koučingas, kaip metodas, gali būti įprotis, o kartu su juo – ir gyvenimo stilius.

Tai bus šio modulio tikslas, kurio siekdami mes ir vėl praktiškai suvoksime, ką reiškia esminės ICF kompetencijos.

Praktikuosime, kaip šis įprotis padeda sukurti tvaresnį ryšį tarp žmonių per nuoširdų ir paprastą dialogą.

Šis modulis yra sukurtas siekiant pažinti ir suvokti kiekvieno dalyvio vidinį lyderį ir padėti lyderiams suprasti, kad jie gali veiksmingai pritaikyti koučingo įgūdžius tam, kad kurtų teigiamą įtaką tiek savo profesionėje, tiek ir asmeninėje veikloje.

Mes praktikuosime keletą koučingo pokalbio metodų, kad galėtume dirbti individualiai “1 su 1” ir grupėse.

Dalyviai praktikuosis:

– Kaip pasiruošti koučingo sesijai – Kaip įsiklausyti į tai, kas nepasakoma (kas pasakoma “tarp eilučių”) – Kaip pasitikėti savo vidiniu balsu, intuityvumu – Kaip skaityti savo klientų kūno kalbą – Kaip lavinti visus savo pojūčius koučingo pokalbio metu – Kaip apmąstyti ir reflektuoti apie koučingo pokalbį, kai pokalbis baigėsi – Kaip gyventi koučingu pagal ICF pagrindines kompetencijas (tiek asmeniniam ir profesiniam gyvenime), kol augini save, kaip koučingo specialistą bei lyderį – Kaip išsiugdyti savo koučingo mąstyseną ir koučingo įprotį

Kiekvienas dalyvis susikurs savo veiksmų planą su reikiamais padaryti žingsniais, reikalingais įgyvendinti koučingo įprotį ir mąstyseną savo kasdieniame gyvenime ir pagerinti vadovavimo/lyderystės efektyvumą darbinėje veikloje.

Vadovų koučingas

Vadovai / lyderiai visada gali pasirinkti, kiek jie prisidės prie savo komandos pokyčių, kad visi jaustų stabilumą ir užtikrintų augimą.

Pokyčių metu vadovai / lyderiai negali sau leisti neprisiimti svarbaus, atsakingo vaidmens – jie stovi priešaky ir dažniausiai yra tie, kurie nustato, kur komanda eina toliau.

Labai svarbu aiškiai apibrėžti ne vieną dalyką:

 • kas iš tikrųjų yra svarbu,
 • koks yra prioritetas,
 • kokia toji kryptis, kuria norima judėti,
 • kaip viskas pasikeis,
 • kas prisiims atsakomybę ir t.t.

Šis modulis skirtas padėti dalyviams išnagrinėti kiekvieną tokią ar panašias situacijas tarsi čia ir dabar jie yra tie vadovai/lyderiai ir viską matyti iš “aš esu vadovas“ perspektyvos ir šie klausimai yra svarbūs mano komandai arba iš kitos pusės – į viską žvelgti koučerio akimis ir padėti šiuos sprendimus priimti kitai komandai, kitai grupei ar kitiems asmenims, kad jie galėtų situacijas matyti iš skirtingų kampų, iš kuo daugiau skirtingų pusių – taip stiprindami sąmoningumą, veiksmų planavimą ir kitas ICF kompetencijas.

Viskas šiame modulyje bus apie pokyčių valdymą asmeniniame ir profesiniame gyvenime (vienam asmeniui arba visai grupei/komandai).

Mes aptarsime šias temas vesdami koučingo pokalbius mažose grupėse bei diskusijos apie ICF kompetencijas, kurios bus matomos demonstracinėse koučingo sesijose. Šio modulio metu dalyviai daugiausia dėmesio skirs:

 • Lyderystės ir Vadovavimo vertinimo tyrimams, kurie maksimaliai padidina poveikį (360º laipsnių tyrimas, stipriųjų savybių vertinimai ir kt.)
 • Koučingo praktikai mažose grupelėse ir bendrai visoje kurso dalyvių grupėje, kad būtų geriau susipažinta ir rastas glaudesnys ryšys tarp kiekvienos iš ICF kompetencijų
 • Koučingo pokalbiams, padedantiemss klientams įveikti pagrindinius iššūkius
 • Geriausioms praktikos pavyzdžiams, kaip būsimas koučingo specialistas galėtų tinkamiausiai komunikuoti kaip vadovas / lyderis
 • Strateginim planavimui, komandos įtraukimui, pasirinkimams iš kelių prioritetų ir kt.

Kurso dalyviai išmoks ir pradės praktiškai taikyti esminius koučingo pokalbius, kad galėtų pamatyti, kaip tinkamiausia yra artėti prie norimų rezultatų ir kliento pasitenkinimo.

To bus mokomasi iš garsiausių koučingo praktikų bei jų laike pasitvirtinusių pavyzdžių (tokių kaip seras Johnas Whitmore’as, Timothy Gallwey, Marcia Reynolds, Alanas Fine ir kiti.)

Vodovų koučingo mokymosi procesas bus orientuotas į klientą. Šiame modulyje bus taip pat daug praktikos, kurios metu dalyviai išmoks naudoti įvairias koučingo metodikas ir metodus, kurie padės geriau suvokti kliento elgesį, būti jam labiau empatiškiems, padėti klientui geriau suprasti patį save.

Komandos koučingas

Koučingo pokalbiai, kuriuose gimsta įžvalgos ir ryšys ne tik vienam asmeniui, bet ir visai grupei.
Komandoms svarbu aiškiai žinoti, kaip ir ką tiksliai daryti. 
Dėl to koučingo specialisto ar koučingą taikančio lyderio atsakomybėje ir yra tinkamai vesti komandą šiuo keliu ir rodyti tai asmeniniu pavyzdžiu.

Šis modulis / kursas bus sutelktas į tai pasiekti.

Komanda turi gerinti tarpusavio ryšius, taip pat dirbti efektyviai – čia jau atsakomybė gula ant komandos pečių.
Dalyviai praktikuosis padėdami tiksliai suprasti, kaip asmuo (lyderis, vadovas, kurso dalyvis) gali kalbėtis ir suprasti komandas arba kalbėtis ir rasti bei kurti geresnį ryšį su savo komanda.
Šiame modulyje bus mokomasi apie apie grįžtamąjį ryšį koučingo dialogo metu: kaip jį suteikti, kaip jį priimti, kaip augti kartu, net jei tai nepatogu ar sunku.

Šis modulis yra praktinis įvadas kaip veikia komandų koučingas.
Dalyviai vėl praktiškai pamatys savo koučingo pokalbių ryšį su pagrindinėmis koučingo kompetencijomis, kurios vėl ri vėl bus peržiūrėtos bei pilnai išdiskutuotos viso modulio metu.
Mokymų metu bus dalinamasi geriausiomis koučingo praktikomis, kuomet koučingas taikomas grupėse/komandose. Turėsime laiko demo sesijoms ir mokysimės iš geriausių pavyzdžių šioje srityje: David’as Clutterbuck’as, Max’as Landsberg’as, Nancy Kline, Peter’is Hawkins’as ir kiti.

Šis modulis bus itin gera patirtis kurso dalyviams – būsimiems koučingo specialistams išbandyti komandų koučingą, kuomet jie bus komandos dalis, o taip pat – ir patys turės progos pabūti komandos koučingo specialisto rolėje.

Tai bus labai praktiškas modulis, kuriame dalyviai bus ir grupės/komandos nario vaidmenyje, ir patys eksperimentuos vedant grupines/komandos koučingo sesijas, kuomet kiti grupės nariai bus tarsi atskira komanda, siekianti vieno tikslo.

Po kurso dalyviai bus labiau pasitikintys savimi ir aiškiau žinos, kad yra pasiruošę dirbti su komandomis, naudodamiesi sisteminį arba grupės koučingo metodus.

Taip pat bus aiškiau, ką tiksliai ir kada nadoti, kad geriausiai padėtų komandai siekti norimų rezultatų.

Modulyje taip pat bus skiramas dėmesys į:

 • pagrindiniai komandos koučingo elementai,
 • metodika ir kriterijai, kurių dėka komandos tampa aukšto lygio komandomis.
 • praktinės sąvokos ir įrankiai [Susitarimas, Refleksija ir dialogai, Istorijomis grįstas bendravimas, Koleginis mokymasis, 4-C koučingo modelis]
 • gilų padėkos grupei jausmą, kuomet gebės priimti teigiamą grįžtamąjį ryšį
 • savo unikalaus bei komandos lyderystės modelio susikūrimus

Garantuoti rezultatai

Šio modulio metu daugiausia dėmesio skirsime praktikai, t.y. koučingo pokalbių/sesijų vedimui, o visi programos dalyviai turės galimybė gauti grįžtamąjį ryšį apie jų pačių koučingo sesijų vedimą.

Taip, kai kada nebus lengva priimti, bet būtent taip ir mokysimės bei augsime.

Dalyviai praktikuosis, jų sesijas stebėsim, tikrinsim, kaip yra suprastos ICF kompetencijos, kaip pavyksta jas demonstruoti koučingo sesijos metu.

Tai bus puiki augimo platforma, o tai padės užtikrinti Palaikantysis Bendravimas su kiekvienu iš praktikuojančių būsimų koučingo specialistų (tai nėra tik įprastas Grįžtamasis Ryšys).

Programos dalyviai jau bus įgiję nemažai patirties iš visų prieš tai buvusių modulio ir tos praktinės patirties, kurią jau bus susirinkę vesdami koučingo sesijas tiek savo kolegoms grupėje, tiek ir dirbdami su mokymosi metu pritrauktais klientais.

Modulis garantuos išsamesnį koučingo metodikų suvokimą ir dar platesnį patyrimą (kaip antai GROW modelis, sukurtas John Whitmore ir Alan Fine).

Dalyviai per šias praktikas pamatys, kaip tas pats įrankis/metodas yra tuo pat metu paprastas ir galintis paliesti klientą iš pačios esmės.

Kadangi šis modulis pradeda žymėti ir visos programos ėjimą link pabaigos, tad čia stebėsime savo asmeninį augimą ir įvykusį pokytį nuo to, kokie buvome tada, kai tik kursas prasidėjo prieš ~4-is mėnesius.

Pagrindinis mokymosi šiame modulyje tikslas bus ne vien “daryti koučingą”, bet ir pratintis būti stipriu, pasitikinčiu ir priimančiu save visu vidumi, nes tik toks koučingo specialistas gali padėti savo esamiems ir būsimiems klientams labiausiai (pasak vieno iš koučingo guru Doug Silsbee pamokymus).

Šis modulis yra pagrindas sukurti esminį pokytį lyderiams, kurie taikant koučingą savo veikloje ir savo komandoms galės pasiekti iki tol nedrįstų planuotis tikslų.

Tuo pačiu ši mokymų dalis prisidės prie kiekvieno iš dalyvių transformacijos, kuomet jie išdrįs įsivardinti savo esminius veikimo/galvojimo trikdžius ir žinos tiksliai, kokią tiksliai kliūti reikalinga peržengti, kad realizuotų savo vidinį potencialą, padedantį augti ir siekti norimų rezultatų.

Aš – koučingo ambasadorius

Didžioji dalis dalyvių, užsiregistruojančių į koučingo mokymosi kursus, turi aiškų tikslą, kaip siekį tapti koučingo specialistu, kuris būtų žinomas (arba koncentruotų savo veiklą) konkrečioje srityje: vadovų, verslo, gyvenimo, lyderystės koučinge (ar pan.).

Kaip kiekvienam visa tai pavyksta?

Vieni tampa sėkmingi ir žinomi, o kiti – ne.
Šis modulis tai atskleis ir kvies padaryti sprendimą (visai ne patį patogiausią), nes šiame modulyje bus aišku, ką iš tiesų reiškia būti sėkmingu koučingo veikloj ir toliau augti bei vystytis kaip specialistui.

Dėmesį kreipsime į konkrečius ir reikalingus padaryti veiksmus, kurie per kiekvieno nusimatytą laiką, pavers mokymų programos dalyvį žinomu rinkoje, stipriu profesiškai bei koučingo veiklą sėkmingai, plėtojančiu specialistu.

Tai bus vien praktinis modulis, kurio eigoje dalyviai turės susikūrę savo asmeninį veiklos vystymo planą sėkmingai koučingo praktikai, profesiniam augimui ir/ar verslui.

Štai temos/sritys į ką koncentruosimės mokymų metu:

 • Koučingo veiklos verslo plano kūrimas;
 • Kaip pradėti veikti, kaip praktikuojantis koučingo specialistas (Koučingo proceso su klientu sutartis, Kliento įvedimo procesas ir pan.);
 • Asmeninio žinomumo procesas (brand’ingas, matomumas soc. medijoj, reklama ir pan.);
 • Kainodaros parinkimas;
 • Norimos veiklos nišos pasirinkimas, kuri atitiktų ir specialisto stiprybes, ir vertybinį pagrindą;
 • Išsiskyrimas rinkoje tarp kitų specialistų, bet nebuvimas priešiškų jiems ir/ar “pasikėlusių” prieš klientus.

Šis modulis perteiks geriausią praktiką tapimui lyderiu bendruomenėje, sektinu pavyzdžiu kitiems koučingo specialistams ir/ar jaunesniems kolegoms.

Tai yra pasktinis programos “MASTERY in LIFE & BUSINESS COACHING” modulis, tad bendra viso kurso apžvalga bus irgi dėmesio sutelkimo esmė, kad galėtume pasitikrinti, kaip ir ką tiksliai išmokome nuo pačios kurso pradžios iki dabar; kaip įsisavinome visas ICF kompetencijas ir kaip jos mums padeda tiek koučingo praktikoje, tiek ir asmeniniame gyvenime bei kokią Įtaką/pokytį tai daro mūsų aplinkoje.

Programa pasibaigs ne tik sertifikatų išdalinimu bet ir su aiškiu planu veikti, kai bus KODĖL, KĄ, KAIP, KADA ir KUR darau, kad pasaulis taptų geresne vieta gyventi kiekvienam mūsų, kai kalbamės su vienu ŽMOGUMI vienu metu.

Visa tai, kaip bedra visuma, įgalins programos dalyvius turėti aiškią prasmę, kuomet jie uždarys programos duris.

Povilas Petrauskas, MCC

Programos autorius ir kurso fasilitatorius

Mano vardas Povilas ir esu labai laimingas, kad savo patirtimi galėjau prisidėti prie keleto tūkstančių nuostabių žmonių pažinties su koučingu bei jo teikiama nauda tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų (JAV, Europa, Tolimieji Rytai).
Koučinge esu nuo 2002-ųjų metų, kuomet pirmą kartą apie tai sužinojau, o nuo 2009-ųjų metų pradėjau šios metodikos mokytis profesionaliai.

Vėliau sekė žinių ir praktikos pasitikrinimas, kai:

2012-ais metais išsilaikiau ICF suteikiamą ACC (Associate Certified Coach) akreditaciją,

2018-ais įgijau dr. Marshall Goldsmith Executive & Team Coach sertifikaciją,

2019-ais kvalifikacijos lygmeniu pakilau iki PCC (Profesional Certified Coach),

2020-ais užbaigiau Systems Business Coach sertifikacijos mokymus,

2023-iais pasiektas aukščiausias kvalifikacinis įvertinimas koučingo srityje – MCC (Master Certified Coach)

Atsiliepimai

Po koučingo sesijos su Povilu atsirado daug daugiau klausimų nei prieš tai, bet išnagrinėjęs kiekvieną iš tų klausimų, aš supratau, ko ieškojau.
Ačiū Tau Povilai!

Sergej Maslobojev

Daugkartinis Europos ir Pasaulio kikbokso bei MMA kovų čempionas Champions House

Labai džiaugiuosi susipažinusi su charizmatiškuoju Povilu. Jo programa davė ne tik teorines žinias (kliento paveikslo išgryninimas, paketų formavimas ir daug daug visko), praktinių įžvalgų, bet kas vertingiausia būtent man, kiekviena diena buvo praturtina Povilo asmeninės patirties pavyzdžiais (kurie teikė stiprybės ir kuždėjo – “ne viena tokia”).

Toks jausmas kad Povilas kalbasi su kiekvienu iš mūsų individualiai, tete-a-tete, ir jo žodžiai eina tiesiai į širdį ir į smegenis. Povilas – tai varykis, jo energijos tiek daug, kad gali įgalinti kiekvieną. Ačiū didžiausias!

dr. Aleksandra Rožnova Batuchina

mycoach.lt

Kiekvienas žmogus yra sukaupęs unikalią patirtį ir, greičiausiai, pasiekęs savo galimybių ribas. Ar bent jau įsivaizduojame jas pasiekę. Jei kas pradeda nesisekti, esame linkę kalinti aplinkybes, susidariusią situaciją, kitus žmones ir pan.
Vis dėlto didžioji dalis mūsų įsivaizduojamų apribojimų – mūsų pačių galvose, prezumcijose ir išankstiniuose nusistatymuose.
Kai kada esame linkę ignoruoti akivaizdžius faktus, kurie mums yra nepatogūs. Vengti sunkių temų. Netgi vengti uždavinėti klausimus, kurie gali duoti mums nepatogius atsakymus.
Bent jau tokia mano istorija 🙂
Ir didelis ačiū Povilui, kuris padėjo tai suvokti.”

Šarūnas Dyburis

AIMS International Lietuva Managing Partner Lithuania

Pasiruošę naujam etapui?

Jei jau esate apsisprendę mokytis koučingo – tuomet laukiam Jūsų registracijos.

Kaip viskas vyks?

Visas kursas yra suskirstytas į atskirus susitikimus, dedikuotus atskiriems moduliams.
Kiekvienas jų trunka po dvi pilnas darbo dienas.
Susitikimai vyksta vidutinškai kas mėnesį. 

Mokymų kalba: LIETUVIŲ

Mokymų formatai: 
Gyvi susitikimai + Online skambučiai

Gyvų mokymų vieta:
Bus informuota gyvos mokymų laidos dalyviams

Virtualių mokymų vieta: 
ZOOM platforma

14-oji laida [GYVAI]
2024 m. RUDUO

MAX 18 dalyvių - VIETŲ NEBĖRA
IŠPARDUOTA 100%

Mokymų datos:

1 susitikimas: 2024-09-27/28 (dvi dienos)
2 susitikimas: 2024-10-18/19 (dvi dienos)
3 susitikimas: 2024-11-15/16 (dvi dienos)
4 susitikimas: 2024-12-06/07 (dvi dienos)
 
 
Mentorystė ACC akreditacijai vyks online.
Pradžia – 2025* m. pavasarį
(*grafikas bus suderintas)

15-oji laida [VIRTUALIAI]
2024 m. RUDUO

MAX 18 dalyvių
UŽIMTA VIETŲ - 6 33.3%

Mokymų datos:

1 susitikimas: 2024-10-04/05 (dvi dienos)
2 susitikimas: 2024-10-25/26 (dvi dienos)
3 susitikimas: 2024-11-22/23 (dvi dienos)
4 susitikimas: 2024-12-13/14 (dvi dienos)
 
 
Mentorystė ACC akreditacijai vyks online.
Pradžia – 2025* m. pavasarį
(*grafikas bus suderintas)
1-oji laida [GYVAI] 2021 m. pavasaris / vasara
IŠPARDUOTA 100%
2-oji laida [VIRTUALIAI] 2021 m. ruduo / 2022 m. žiema
IŠPARDUOTA 100%
3-oji laida [GYVAI] 2021 m. ruduo / 2022 m. žiema
IŠPARDUOTA 100%
4-oji laida [GYVAI] 2022 m. pavasaris / vasara
IŠPARDUOTA 100%
5-oji laida [VIRTUALIAI] 2022 m. pavasaris / vasara
IŠPARDUOTA 100%
6-oji laida [GYVAI] 2022 m. ruduo / 2023 m. žiema
IŠPARDUOTA 100%
7-oji laida [VIRTUALIAI] 2022 m. ruduo / 2023 m. žiema
IŠPARDUOTA 100%
8-oji laida [GYVAI] 2023 m. pavasaris / žiema
IŠPARDUOTA 100%
9-oji laida [VIRTUALIAI] 2023 m. pavasaris / žiema
IŠPARDUOTA 100%
10-oji laida [GYVAI] 2023 m. / 2024 m.
IŠPARDUOTA 100%
11-oji laida [VIRTUALIAI] 2023 m. / 2024 m.
12-oji laida [GYVAI] 2024 m. / 2025 m.
13-oji laida [VIRTUALIAI] 2024 m. / 2025 m.
IŠPARDUOTA 100%
IŠPARDUOTA 100%
IŠPARDUOTA 100%
IŠPARDUOTA 100%

Planas Mini

3398
2798
 • Mokymų programa (100 valandų)
 • Kavos ir užkandžių pertraukėlės* (neįskaičiuota virtualiems mokymams)
 • Dalomoji medžiaga (spausdinta ir PDF)
 • Šis planas yra skirtas jau anksčiau ICF mokyklų programas baigusiems

Pagrindinis planas

4498
3798
 • Mokymų programa (100 valandų)
 • Mentorystė ACC akreditacijai (vertė 3000 €)
 • Tarptautinis ICF pažymėjimas (atlikus programoje numatytas užduotis)
 • Dalomoji medžiaga (spausdinta ir PDF)
 • Kavos ir užkandžių pertraukėlės* (neįskaičiuota virtualiems mokymams)
 • Individualūs koučingo pokalbiai mokymų laikotarpiu​

VIP planas

10198
6998
 • Mokymų programa (100 valandų)
 • Mentorystė ACC akreditacijai (vertė 3000 €)
 • Tarptautinis ICF pažymėjimas (atlikus programoje numatytas užduotis)
 • Dalomoji medžiaga (spausdinta ir PDF)
 • Kavos ir užkandžių pertraukėlės* (neįskaičiuota virtualiems mokymams)
 • Individualūs koučingo pokalbiai mokymų laikotarpiu​
 • 15-a individualių koučingo sesijų metų laikotarpyje (vertė 5000 €)
 • Metų trukmės narystė Mokyklos Alumni
 • Literatūra koučingo mokymuisi (8 knygos)​

Registracijos eiga ir Garantija

Į mokymus užsiregistruojama šioje anketoje, po kurios vyksta individualus pokalbis, padedantis aiškiau suprasti/nuspręsti ar Jums ši programa bus naudinga.

Vieta laidoje rezervuojama po 300 € įmokos, už kurią dalyvis gauna tris online mokymų programas apie koučingą:

„Įvadinis kursas”
– „Ryšį kuriantys dialogai”
– „Naujas klientas per 9-ias dienas”

ir po lūkesčių susiderinimo pokalbio (jei po pokalbio bus matoma, kad ši programa Jums netinka – 300 € įmoka grąžinama).


Likusi suma už mokymus yra mokama likus 30 dienų iki mokymų pradžios.

Jei turite klausimų – parašykite mums el paštu: mokykla@coaching.lt

Mokymams taikoma 30-ies dienų pinigų grąžinimo garantija.

Užpildykite trijų žingsnių registracijos formą (Jūsų duomenys, pasirenkamas paketas, apmokėjimo būdas).

Apmokėkite pirminį registracijos mokestį ir pasirinkite tinakmą laiką lūkesčių susiderinimo pokalbiui.
(jei po jo matysit, kad ši programa nėra Jums – mokestis bus grąžintas į Jūsų sąskaitą)