Loading...
PASLAUGOS:

#CoachingNotes

Koučingo užrašai

LEVEL UP! VERSLAS #33 – Susitarimų ir sutarčių vaidmuo versle kuriant pasitikėjimą ir atskaitomybę

Dinamiškame, mažų ir vidutinių įmonių pasaulyje, pasitikėjimas ir atskaitomybė yra sėkmės bei nuolatinio augimo pagrindas. Verslo savininkams, kurie dažnai atlieka daugybę vaidmenų ir palaiko glaudžius ryšius su savo komandomis, sutartys yra būtinos. Tai ne tik šūsnis popieriaus, tai bendrų tikslų atspindys, susiejantis vizijas su įgyvendinamais tikslais. Šiame straipsnyje apžvelgsime sutarčių ir pasitikėjimo ryšį, parodydami, kaip aiškus susitarimas gali sustiprinti tiek darbuotojų, tiek partnerių santykius verslo pasaulyje. 

Sutartys su darbuotojais

Lūkesčių ir darbuotojų našumo metrikų sudarymas

1 variantas: filosofija pagal knygą „Radical Enterprise“ 

Remiantis Mato K. Parkerio „Radical Enterprise“ filosofija, šiuolaikinis įdarbinimas įsivaizduojamas kaip simbiotiniai santykiai. Šiuo požiūriu darbuotojai yra ne tik verslo dalyviai – jie aktyvūs savo verslo padalinių ir verslo vienetų bendrakūrėjai. Vadovaujantis šia filosofija, sutartys atlieka pamatinio verslo plano funkciją. Nuo pat pradžių jie suteikia aiškų kelią, nukreipdami darbuotojo potencialą kryptimis atspindinčiomis pagrindines įmonės vertybes. Tokiose sutartyse pabrėžiamos savybės kaip pasitikėjimas savimi, orientacija į tikslą ir atskaitomybė. Svarbiausia yra išnaudoti asmeninį potencialą taip, kad jis ne tik duotų naudos organizacijai, bet ir sudarytų sąlygas asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

2 variantas: tradicinė pasaulėžiūra

Tradicinėje pasaulėžiūroje sutartys laikomos struktūriniais užimtumo ramsčiais, nustatant aiškias gaires, vaidmenis ir veiklos rodiklius. Čia pirmenybė teikiama aiškumui, nuspėjamumui ir nuoseklumui. Darbuotojai laikomi gyvybiškai svarbiu turtu, o sutartis yra priemonė, užtikrinanti, kad jų vaidmenys ir atsakomybė būtų aiškiai apibrėžti, nustatant skaidrius veiklos rezultatų kriterijus. Ši filosofija tiki tiek organizacijos interesų, tiek darbuotojų teisių apsauga, kuriant darnią ir produktyvią darbo aplinką.

Kad ir kokia filosofija Jums labiau patinka, nepaneigiamas faktas išlieka – sutartys padeda ugdyti pasitikėjimą, nustatyti aiškius lūkesčius ir skatinti sėkmę. Svarbiausia pasirinkti kelią, kuris geriausiai atitiktų Jūsų, kaip įmonės savininko, viziją.

Verslo savininkų veiksmų planas: darbuotojų teisių ir verslo interesų derinimas

 • Apibrėžkite aiškius vaidmenis: pradėkite nuo kiekvieno darbuotojo konkrečių vaidmenų ir atsakomybės nustatymo ir detalizavimo. Tai suteikia aiškumo ir pašalina bet kokius galimus atsakomybės sutapimus ar spragas.
 • Nustatykite produktyvumo rodiklius: nustatykite aiškius ir išmatuojamus kiekvieno vaidmens rezultatus. Nesvarbu, ar tai būtų pardavimo tikslai, projekto užbaigimo datos ar klientų pasitenkinimo įvertinimai, jei turėsite kiekybiškai įvertinamus rodiklius, galėsite objektyviai įvertinti efektyvumą..
 • Skatinkite skaidrumą: reguliariai dalinkitės įmonės tikslais, vertybėmis ir vizija su komanda. Tai sukuria bendrumo jausmą ir užtikrina, kad visi dirbtų bendro tikslo link.
 • Investuokite į profesinį tobulėjimą: vertinkite nuolatinio mokymosi svarbą. Suteikite mokymo ir tobulėjimo galimybes, kad darbuotojai galėtų geriau atlikti savo pareigas ir veiksmingiau prisidėtų siekiant tikslų.
 • Užtikrinkite komunikacijos kanalus: skatinkite grįžtamąjį ryšį ir atvirą dialogą. Reguliarūs komandos ir individualūs susitikimai gali ugdyti kultūrą, kurioje rūpesčiai sprendžiami greitai, o pasiekimai švenčiami.
 • Peržiūrėkite sutartis: vystantis verslui, turi vystytis ir sutartys. Periodiškai jas peržiūrėkite, kad įsitikintumėte, jog jos išlieka aktualios ir atspindi visus vaidmenų, lūkesčių ar įmonės krypties pokyčius.
 • Išlaikykite pasitikėjimą: nors sutartys suteikia pagrindą, santykiai grindžiami pasitikėjimu. Vertinkite ir pripažinkite savo darbuotojų indėlį ir palaikykite abipusės pagarbos aplinką.

Įgyvendindami šiuos veiksmus, verslo savininkai gali veiksmingai susieti pasitikėjimą su aiškiomis ribomis, taip sukurdami darnią darbo aplinką ir pagerindami organizacinę veiklą.

Panagrinėkime pavyzdį (išgalvotas scenarijus)

Pasinerkime į AlphaTech, technologijų startuolio istoriją. Kai jie į savo komandą priėmė entuziastingą programuotoją Joną, kurio požiūris atitiko įmonės įsivaizduojamą misiją, ateitis atrodė šviesi. Suprasdami, kad vaidmenys startuolio įmonėje gali būti griežtai neapibrėžti ir dažnai keistis laikui bėgant, AlphaTech savininkai veikė įžvalgiai. Jų sutartis su Jonu numatė ne tik jo pagrindines atsakomybes, bet buvo sudaryta lanksčiai. Kai Jonas iš pagrindinio programuotojo tapo vadovaujančiu komandos lyderiu, šis iniciatyvus sutarties metodas užtikrino, kad vaidmenų perėjimas išliktų skaidrus ir sklandus. Periodiškos sutarčių peržiūros ir reguliarus individualūs susitikimai užtikrino, kad tiek įmonė, tiek ir Jonas vieningai sutiko su pasikeitusiomis darbo sąlygomis ir parodė sutarčių dinamikos galią.

Partnerystės sutartys

Vaidmenų, atsakomybių ir nuosavybės dalių apibrėžimas 

Verslo partnerysčių pasaulyje sėkmę dažnai lemia struktūros aiškumas. Kiekvienas partneris pradeda verslą turėdamas unikalius įgūdžius, patirtį ir vizijas. Ši įvairovė gali sustiprinti partnerystę arba kelti jai iššūkius. Be aiškaus kelio, daug žadantis bendradarbiavimas gali susidurti su nesusipratimais ir praleistomis galimybėmis.

Sutartys šioje srityje yra navigacinės priemonės, išsamiai aprašančios kiekvieno partnerio vaidmenį, atsakomybę ir dalyvavimą įmonėje. Išsiaiškinę šiuos aspektus, sutartys ne tik suteikia aiškumo, bet ir padeda veiksmingai nukreipti kiekvieno partnerio žinias. Koks viso šito tikslas? Harmoninga partnerystė, kai kiekvienas asmuo žino savo vaidmenį, atsakomybes ir sukuria aplinką stabiliam ir klestinčiam verslui.

Sprendimų priėmimo procesų aiškumo užtikrinimas

Kiekvienos klestinčios verslo partnerystės pagrindas yra tvirtas sprendimų priėmimo procesas. Sprendimų priėmimas neapsiriboja tik kelio pasirinkimu; tai taip pat reiškia vizijų suderinimą, įvairių perspektyvų svarstymą ir vieningo verslo plano formavimą. Kai partneriai pradeda savo kelionę, entuziazmas yra didelis, o galimybės atrodo begalinės. Tačiau verslui augant ir tobulėjant, atsiranda neišvengiamų nuomonių ir požiūrio skirtumų.

Iš anksto sutartas rašytinis sprendimų priėmimo mechanizmas nėra tik nenumatytų atvejų planas. Priešingai, jis veikia kaip pasitikėjimo ir skaidrumo švyturys, užtikrinantis, kad visos šalys jaustųsi išgirstos, vertinamos ir atstovaujamos. Apibrėždami sprendimų priėmimo būdus, kiekvieno partnerio balsavimo svarbą ir nesutarimų sprendimo procedūras, partneriai sukuria saugią erdvę atviram dialogui ir bendradarbiavimui.

Tai ne tik kriterijus, pagrįstas sėkmingomis partnerystėmis visame pasaulyje. Tai pamatinis elementas, ant kurio kruopščiai kuriamos tvarios, atsparios ir abipusiai naudingos partnerystės.

Sėkmingos partnerystės planas

Verslo partnerystės šokyje, choreografija yra tokia pat svarbi, kaip ir pasirodymas. Partnerystės savo pobūdžiu grindžiamos pasitikėjimu, vizija ir bendrais tikslais. Tačiau vystantis verslui, kyla ir iššūkiai, didėja prioritetai ir galimybės. Sėkmingai partnerystei reikalingas ne tik abipusis supratimas, bet ir veiksmų planas – schema, nurodanti, kaip partneriai spręs ir numatomus, ir nenumatytus uždavinius.

Esminis šio plano aspektas – partnerystės susitarimas. Tai susiję ne tik su teisėmis ar formalumais, tai liudija partnerių įsipareigojimą siekti aiškumo, skaidrumo ir abipusės sėkmės. Partnerystės susitarimas reiškia „kas ir kaip“ stovi už kiekvieno reikšmingo veiksmo, sprendimo ar verslo aplinkos pasikeitimo.

Turėdami tai omenyje, įsigilinkime į pagrindinius veiksmų žingsnius, į kuriuos kiekviena verslo partnerystė turėtų atsižvelgti rengdama šį pagrindinį dokumentą.

 • Sprendimų priėmimo planas: aiškiai apibrėžkite, kaip bus priimami sprendimai, koks bus kiekvieno partnerio nuomonės svoris ir kokios nesutarimų sprendimo procedūros.
 • Lėšų išėmimo sąlygos: nurodykite sąlygas, kuriomis partneriai gali išimti pinigus iš įmonės. Tai apima dažnumo (kas mėnesį, ketvirtį, metus) ir aplinkybių (po pelningo ketvirčio, pasiekus tam tikrą tikslą) apibrėžimą.
 • Lėšų išėmimo limitas: nustatykite pelno sumą arba procentinę dalį, kurią partneris gali atsiimti bet kuriuo metu.
 • Reinvestavimo strategija: nurodykite pelno, kuris kasmet bus pakartotinai investuojamas į įmonę, procentinę dalį.
 • Išlaidų klasifikacija: būtina atskirti asmenines išlaidas nuo su verslu susijusių išlaidų. Nustatydami aiškius kriterijus ir pavyzdžius, partneriai gali išvengti nesusipratimų ir galimų finansinių nesutarimų.
 • Pasitraukimo sąlygos: nustatykite partnerio, norinčio pasitraukti iš verslo, veiksmus ir procedūras tam. Tai apima įspėjimo laikotarpio nustatymą, partnerio akcijų valdymą ir galimus išpirkimo procesus.
 • Nenumatyti gyvenimo atvejai: partnerystės, kaip ir visi santykiai, turi atsižvelgti į gyvenimo nenuspėjamumą. Apibrėžkite procedūras, kai partneris patiria svarbius gyvenimo pokyčius, pavyzdžiui, skyrybas, arba, deja, jei kas nors miršta. Tai užtikrina tęstinumą ir stabilumą verslui ir likusiems partneriams.
 • Vaidmenų ir pareigų derinimas: užtikrinkite, kad kiekvieno partnerio vaidmenys ir atsakomybė būtų aiškiai apibrėžti, padedant valdyti lūkesčius ir darbo krūvį.
 • Konfliktų sprendimas: sukurkite tarpininkavimo nesutarimams ar ginčų sprendimo mechanizmą. Tai gali būti kaip vidaus diskusijos, taip ir išorinis tarpininkas arba iš anksto sutartas arbitražo procesas.
 • Nuosavybės ir akcijų pasidalijimas: būkite skaidrūs apie kiekvieno partnerio dalyvavimą įmonėje ir kaip tai susiję su jų finansiniu ar kitokiu įnašu.

Panagrinėkime pavyzdį (išgalvotas scenarijus)

Pagalvokime apie Beta Innovations – startuolį, kurį įkūrė du universiteto draugai, turintys vienas kitą papildančių įgūdžių: vienas turėjo rinkodaros įgūdžių, o kitas buvo produktų genijus. Jų aiškiai apibrėžtoje sutartyje, sudarytoje verslo pradžioje, buvo aiškiai nustatyti jų vaidmenys. Įmonei augant, šis dokumentas buvo jų kelrodė žvaigždė, vedanti į plėtrą, posūkius ir net galimus konfliktus. Jų sėkmę lėmė ne tik jų produktas, bet ir sutartyje įtvirtintas pasitikėjimas.

Pabaigai

Dinamiškoje verslo nuosavybės srityje sutartys yra navigaciniai kompasai. Atsižvelgiant į jų svarbą, akivaizdu, kad tai nėra tik formalumai ar apsaugos priemonės. Jos yra pamatinės priemonės skatinančios pasitikėjimą, sprendimų priėmimo supaprastinimą ir abipusio augimo užtikrinimą. Integruojant tiek į ateitį orientuotas filosofijas, tokias kaip „Radical Enterprise“, tiek ir laiko patikrintą pasaulinę praktiką, sutartys tampa universaliomis priemonėmis, pritaikytomis unikaliai kiekvieno verslo kelionei. Galiausiai sėkmės trajektorija priklauso ne tik nuo kelionės tikslo, bet ir nuo aiškumo bei ryšio su tais, su kuriais Jūs brėžiate savo kelią.

Visada esame tam, kad padėtume. Prireiks – lauksime Jūsų žinutės verslui@coaching.lt ir mūsų komanda su Jumis susisieks, kad aptartų, kuo galime būti naudingi Jums ir Jūsų verslui.

Tuo tarpu mėgaukitės verslumo kelione ir kilstelėkite savo verslą į aukštesnį lygį / Level UP.

Apie #CoachingNotes

Norintiems sužinoti daugiau apie koučingą ir kaip jis gali Jums padėti pasiekti savo tikslus, #CoachingNotes yra tai, ko jums reikia. Čia rasite koučingo naujienas, tendencijas ir patarimus, galėsite susipažinti su įvairiomis koučingo technikomis. Be to, #CoachingNotes yra puiki vieta virtualiai susitikti ir susipažinti su įvairiais pašnekovais ir patyrusiais koučais, kurie dalinsis savo patirtimi ir žiniomis. Kviečiame skaityti, komentuoti ir dalintis

Naujausi įrašai

Koučingo naujienlaiškis