Loading...
PASLAUGOS:

Kas yra koučingas

“Koučingas – ryšį kuriantys dialogai, kuomet vienas asmuo yra pasišventęs bendradarbiauti dėl kito asmens sąmoningo augimo”. – Povilas Petrauskas

Koučingo esmė – partnerystės ir dialogo metu padėti žmogui surasti atsakymus pačiam į jam tuo metu aktualius klausimus.
Taip pat:
– padėti pasikeisti taip, kaip jis nori pats;
– įveikti susiformavusias mąstymo kliūtis, ribojančius įsitikinimus;
– pamatyti savo elgesio motyvus;
– atrasti sąmoningumo ir lyderystės šaltinius;
– padėti išsigryninti veiksmų planą bei paskatinti veikti.

Kitaip tariant, koučingo specialistas (koučas, šnek. kalboje koučeris) tiki, kad asmuo turi atsakymą į savo problemas, tačiau supranta, kad jiems gali prireikti pagalbos ieškant atsakymo, todėl visas dėmesys yra nukreiptas į žmogų, padedant jam galvoti ir atrasti reikiamus sprendimus. Koučingas veikia tarpusavio ryšio dėka. Pokytis vyksta ten, į ką nukreiptas dėmesys, o dėmesys koučingo metu visuomet nukreiptas į žmogų ir jo potencialą.

„Tai partneryste grįstas, mąstyti provokuojantis bei kūrybiškas procesas su klientu, kuris įkvepia maksimaliai išnaudoti (kliento) individualų ir profesinį potencialą“

ICF, International Coaching Federation

Koučingo standartas

Tarptautinė koučingo federacija (ICF) įkurta dar 1995 metais, yra vienintelė organizacija, suteikianti visame pasaulyje pripažįstamą koučingo profesionalo kvalifikaciją. Jos tikslas tobulinti koučingo profesiją, nustatant aukštus standartus, suteikiant nepriklausomą kvalifikacijos sertifikatą ir kuriant pasaulinį koučingo profesionalų tinklą. Šiuo metu organizacija vienija  daugiau nei 50 000 narių iš 150 pasaulio šalių (2022 m. sausio duomenimis). Plačiau apie ICF https://coachingfederation.org/about.

Tarptautinės koučingo federacijos veiklos sritys ir atsakomybės:

 Šiandien tarptautinė koučingo federacija veikia kaip vientisa ekosistema, apimanti profesinės etikos kodekso ir standartų sukūrimą bei palaikymą, nuolatinės edukacijos ir bendradarbiavimo galimybių vietinėse atstovybėse teikimą, konferencijų ir Bendruomenės Praktikos rengimą, koučingo specialistų mokymo programų akreditavimą ir tarptautiniu mastu pripažintos kvalifikacijos suteikimo programos administravimą.

ICF Vertybės:

Vientisumas;
Meistriškumas;
Bendradarbiavimas;
Pagarba.
Šaltinis:ICF, https://coachingfederation.org/about/our-values

ICF Kompetencijos:

Laikosi etiškos praktikos;
Įkūnija koučingui reikalingą mąstyseną;
Sudaro ir palaiko susitarimus;
Puoselėja pasitikėjimą ir saugumą;
Išlaiko pilnavertį dėmesį;
Aktyviai klausosi;
Skatina sąmoningumą;
Skatina kliento augimą.
Šaltinis:ICF Lietuva, https://www.icf.lt/kompetencijos/

ICF Etikos kodeksas:

Atsakomybė prieš klientus;
Atsakomybė už praktiką ir atlikimą;
Atsakomybė už profesionalumą;
Atsakomybė visuomenei.
Šaltinis:ICF Lietuva, https://www.icf.lt/koucingas/etikos-kodeksas/

Lietuvoje veikia ICF Global Lietuvos skyrius (asociacija ICF Lithuania) vienijantis virš 50 pasaulinės ICF federacijos narių ir telkia koučingo profesionalų bendruomenę Lietuvoje. Čia galima rasti informaciją lietuvių kalba. (https://www.icf.lt/apie-mus/)

ICF koučingo specialistų sertifikacijų lygiai

 • ACC (Associate): 60+ mokymų valandų, 100+ koučingo užsiėmimų valandų, išlaikytas ACC lygio koučingo įgūdžių egzaminas;
 • PCC (Professional): 125+ mokymų valandų, 500+ koučingo užsiėmimų valandų, išlaikytas PCC lygio koučingo įgūdžių egzaminas;
 • MCC (Master Certified Coach): 200+ mokymų valandų, 2500+ koučingo užsiėmimų valandų, išlaikytas MCC lygio koučingo įgūdžių egzaminas.

Koučingo specialisto profesinis kelias link profesionalaus lygio yra laipsniškas, nuolat kaupiant tiek praktinę, tiek teorinę patirtį. O pirmasis laiptelis yra Mokyklos sertifikatas, kuris įgyjamas baigus atitinkamas programas Accredited Coach Training Program arba  Approved Coaching Specific Training Hour (baigti/eigoje bent 60 mokymų valandų akredituoti mokymai*). Svarbu paminėti, kad nuo 2023-iųjų metų šias mokymų programas pilnai pakeis naujai ICF įdiegti koučingo mokyklų mokymosi programų lygiai: Level 1, Level 2, Level 3.

**Rinkoje dažnai pasitaiko koučingo specialistų, pozicionuojančių save sertifikuotais – turėdami omenyje, kad yra baigę akredituotas koučingo specialistų mokymų programas;

Koučingo nauda:

kokių rezultatų galiu tikėtis iš koučingo ir kokių ne?

Koučingas suteikia supergalią – išgirsti save. Girdėdamas save klientas iš naujo atranda savo prasmę, suformuluoja tikslus ir išnaudoja savo potencialą  paversti savo  viziją realybe (Raimonda Kostiuškevičiūtė).

Kalbant apie koučingo naudą, norisi atsiriboti nuo dirbtinai kuriamos koučingo panacėjos, kad jis padeda visiems ir visada. Toli gražu, nesutiksite nei vieno koučingo specialisto, kuris jums tą žadės, o jei tą darys, patarimas jums  – ieškokite kito specialisto. Koučingo naudos suvokimas ateina supratus proceso galią, kuri pirmiausia orientuotą į asmenybę. Net ir tada, kai kalbame apie organizacijų ar vadovų koučingą, centrinė ašis yra asmuo, tik tuomet, kuomet pokytis pradeda vykti asmens galvoje ir veiksmuose, pokytis matosi tiek vadovo elgsenoje, tiek organizacijos rezultatuose. Tad galima išskirti tokias pagrindines naudas, kurias koučingas suteikia asmeniui:

        Sąmoningumas

        Aiškumas veiksmams

        Motyvacija veikti

        Asmenybinis augimas

 Asmenybinis augimas vyksta tik tuomet, kai žmogus pirmiausia įsisąmonina ir supranta savo atsakomybę už savo veiksmus, kuomet suvokia, kad ten, kur esu dabar yra mano veiksmų rezultatas. O tuo pačiu ir ateities vizijos įgyvendinimas priklauso tik nuo mano paties atsakomybės bei veiksmų. Kuomet yra aiški atsakomybė už savo svajones, aiškumas kodėl to noriu pasiekti, ką man tai duos – iš to gimsta noras veikti, ir aiškumas, ko pirmiausia turiu imtis.  Koučingo specialisto rolė šioje kelionėje ne atsakyti į kliento klausimus, o didinti sąmoningumą, kad klientas pats savarankiškai galėtų rasti atsakymus ir pradėti veikti.

Ir šioje vietoje, kalbant apie koučingo naudą, verta pakartoti, kad koučingo rezultatas priklauso ne tik nuo koučingo specialisto. Koučeris atsakingas už proceso vedimą, o žmogus už rezultatą. Tačiau rezultatas priklauso nuo saugaus ir atviro ryšio sukūrimo, kuomet žmogus gali betarpiškai pasitikėti koučingo specialistu, jausti, kad jis yra priimtas, gali būti pačiu savimi, kas jam saugu dalintis savo mintimis, vertybėmis, kad jis nebus teisiamas ar smerkiamas, kad jam nebus peršama koučo nuomonė, kad tai saugi vieta keistis ir augti.

2022 metais ICF vykdė apklausą apklausdama virš dešimties tūkstančių respondentų siekdama ištirti jų patirtį bei koučingo poveikį. Apklausos rezultatai plačiau video.

2022 Global Consumer Awareness Study, ICF Global Federation. 

Kas nėra koučingas?

Šiandien koučingo sąvoka plačiai naudojama visuomenėje, tačiau gana dažnai nutinka taip, kad ji vartojama kitu, ne pilnu kontekstu, tapatinant su disciplinomis, kurios nėra koučingas. Tokiu būdu koučingas tampa mistifikuotas, o koučingo esmė įgalinti žmogų pasiekti savo tikslų iškraipoma ir painiojama.

Žemiau pateikiami pagrindiniai skirtumai su dažniausiai siejamomis praktikomis, kurios irgi grindžiamos pokalbiais:

Pavadinimas 

Apibūdinimas

Psichoterapija

Gilinimasis į problemą, kaip į praeityje įvykusį faktą ar jų visumą, o  pastangos dedamos į tų priežasčių suvokimą. Tai medicinos šaka, nukreipta  į psichinių, emocinių ir psichosomatinių sutrikimų bei ligų gydymą.

Koučingo dėmesys skiriamas ateities vizijai ir veiksmų išgryninimui kaip tos vizijos siekti.

Mokymai

Procesas, kurio metu mokytojas yra ekspertas ir gali parodyti ką, kada ir kaip daryti. Tai  instrukcijos, kurios kartais gali būti naudingos, kol  žmogus dar nėra pasiruošęs koučingo procesui, nes  jam reikia bazinių žinių ar patirties.

 Koučingo metu žmogus pats atranda ką nori daryti, kaip to sieks ir kada pradės.

Konsultavimas

Turimų žinių, įgytų praktikoje arba surinkus reikiamą informaciją, perdavimas. 

Patarimai, kurie yra paremti veikiančiomis praktikomis ar kitų patirtimi. Koučeris nėra ekspertas konkrečioje kliento situacijoje, jis yra partneris, kuris padeda puoselėti sąmoningumą ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Mentorystė

Ir nors sakoma, kad tai labiausiai artima koučingui, mentorystę galime atskirti kuo koučingo tuo, kad mentorius dažniausiai yra ekspertas konkrečioje srityje, kurio dėka žmogus mokosi ir tobulėja greičiau nei tai galėtų padaryti vienas. Tai tarsi vedimas už rankos ir vedlys jau turi savo asmeninės patirties.  

Koučeris yra vedlys į paties žmogaus atsakymus.

Draugystė

Pasikalbėjimai, patarimai, padrąsinimai. Draugystė visuomet bus grįsta artimu ryšiu ir pasitikėjimu, kuris labai svarbus ir koučinge, tačiau draugai nevengia patarti ar nukreipti.

Koučingo specialistas tobulina mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimus, kad žmogus pats atrastų.

Koučingas tiesiogiai nebus nei vienas iš aukščiau išvardintų, bet koučinge visada gali būti dalelė mentorystės, konsultavimo, draugiškos patirties pasidalinimo.  Visa tai nėra draudžiama, bet visada verta atkreipti dėmesį ar tai, ką vadiname koučingu, neperauga visai į kitą pagalbos žmogui būdą.  Ir atvirkščiai, visų šių krypčių atstovai savo praktikoje gali taikyti koučingo praktikos elementus, tačiau tai nebus tikrasis koučingo procesas. 

Koučingo specialistas (koučeris/koučas)

Visų pirma, koučingo specialistas nėra ir neturi būti savo klientų problemų srities ekspertas. Koučingo specialistas yra mąstymo partneris, kuris bendradarbiaudamas dialogo formatu su klientu, suteikia pilną atsakomybę ir atskaitomybę pačiam klientui už jo veiksmus, skatina atrasti iš savęs kylančius sprendimus/atsakymus bei veikimo būdus. Koučingo specialistas nesprendžia kliento problemų ir neteikia atsakymų ar patarimų joms spręsti.

        Koučingo specialistas yra atsakingas už pokalbį, kaip procesą;

        Klientas atsakingas už veiksmų vykdymą;

Tarptautinė koučingo federacija (2021) išskiria šias koučingo specialisto roles:

 • atrasti, išsiaiškinti ir suderinti tai, ką klientas nori pasiekti;
 • skatinti kliento savęs atradimą;
 • išgauti iš paties kliento kylančius sprendimus ir strategijas;
 • laikyti klientą atsakingą ir atskaitingą.

   

Koučingo specialisto kompetencijos (ICF Lietuva, https://www.icf.lt/kompetencijos/

 

 

Kaip išsirinkti koučingo specialistą

Koučingo procesas yra grįstas bendradarbiavimu, kuris įmanomas tik esant abipusiam pasitikėjimui, tad renkantis mąstymo partnerį įvertinkite šiuos aspektus:

 • Apgalvokite savo turimą situaciją, problemą bei tikslus. Žinojimas ko norite pasiekti, leis lengviau pasirinkti specialistą pagal jo darbo kryptį. Koučingo specialistai turi savo specializacijas, kuriose yra geriau pasiruošę padėti jums susikurti išgryninti veiksmus bei strategiją rezultatams pasiekti.
 • Pabendraukite bent su keletu koučingo specialistų.  Tarpusavio ryšys užima labai svarbią vietą koučingo procese, tad ieškokite to specialisto, su kuriuo bus jauku ir ramu keliauti augimo link.  Tai padaryti nesudėtinga, nes dauguma koučingo specialistų klientus kviečia į pirmąją, dažnu atveju, nemokamą susipažinimo sesiją, kurios metu verta aptarti svarbius bendradarbiavimo principus, specialisto taikomus metodus, pasitikrinti kaip kuriasi tarpusavio ryšys. Taip pat pasiteiraukite apie jų patirtį, įgūdžius ir kvalifikaciją.
 • Įsitikinkite koučingo specialisto patikimumu įvertindami kvalifikaciją:

                    –        turi išduotą ICF akreditaciją ACC, PCC, ar MCC lygiu; 

                    –        yra baigę Level 1, Level 2, Level 3 mokymų programą ( nuo 2023-iųjų metų) arba ACTP (Accredited Coach Training Progra) arba ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hour) programą ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą; 

 • Įsitikinkite koučingo specialisto profesionalumu ir kaip jis laikosi tarptautinių koučingo etikos ir kompetencijų normų;
 • Pasidomėkite turimomis koučingo specialisto rekomendacijomis, jo asmenine interneto svetaine ir pan.

Jeigu jums rezonuoja koučingo specialisto filosofija, profesionalumas, patirtis, kalbėjimo maniera ir transliuojama pasaulėžiūra, tikėtina, kad koučingo sesijos metu būsite labiau atsipalaidavę, atviresni bei labiau pasitikintys koučingo specialisto vedimu ir kompetencija.

Koučingo procesas

Esminis koučingo įrankis yra dialogas, kurio metu visas dėmesys nukreiptas į žmogų ir jo potencialą. Tačiau tam, kad koučingo rezultatai būtų pasiekti labai svarbu, kad abi pusės susitartų dėl pagrindinių bendrystės principų, lūkesčių ir tikėtino rezultato. Tai vadinama koučingo kontraktu (susitarimas). 

Svarbiausia kontrakto dalis yra žmogaus lūkestis – kokio ilgalaikio pokyčio jis nori pats, kokie tikslai bus keliami koučingo sesijų metu. O taip pat įtvirtina atsakomybės principą klientui – kad jis atsakingas už pasiektą rezultatą bei motyvaciją jo siekti, ir koučingo specialistui – už proceso vedimą. 

Kontraktas apima ir kitas svarbias detales, tokias kaip susitikimų kiekis, dažnumas, kaina, konfidencialumas bei kiti bendradarbiavimui svarbūs aspektai. Kontraktas nebūtinai turi būti rašytinis.

Ko galiu tikėtis koučingo sesijos metu?

 1.     Pilnaverčio dėmesio sau ir savo situacijai;
 2.     Visiško konfidencialumo;
 3.     Empatijos savo emocinei būsenai, tapatybei, vertybėms ir kt.
 4.     Atvirų, kartais nepatogių ir mąstymą provokuojančių klausimų, kurie plečia sąmoningumą;
 5.     Atspindėjimų bei refleksijų, kurios leidžia tarsi veidrodyje pamatyti mąstymo barjerus, elgesio modelius, įsitikinimus;
 6.     Nežinojimo pauzių, kuriose gimsta nauji atradimai;
 7.     Ašarų, kurios nėra būtinos, bet jeigu nutinka, jų bijoti nereikėtų;
 8.     „A-ha“ momentų, kuomet atrodo, kad koučingo specialisto net nereikėjo;
 9.     Įkvėpimo veikti;
 10.   Aiškumo ateities veiksmams;
 11.   Palaikymo ir pergalių šventimo kartu.

   

“Koučingas pilnas kūrybos, savityros ir atidos detalėms. Jame būtinai turi likti vietos juokui ir pauzėms, nepatogumui ir asmeninių laimėjimų šventimui” (Aida Akstinienė).

  

Kas nesuderinama su koučingo praktika

 1.     Konkretūs patarimai sprendžiant kliento problemą;
 2.     Nepagarbus koučingo specialisto elgesys, tonas, kūno kalba;
 3.     Vertinimas, smerkimas ar teisimas; 
 4.     Koučingo specialisto vertybių ar įsitikinimų primetimas;
 5.     Negebėjimas klausytis;
 6.     Kliento tapatybės ignoravimas.

 

Sėkmė. Koučingo sesija bus sėkminga, jei jos metu pavyko sukurti jaukią ir atvirą pokalbio atmosferą. O iš to buvo sukurtas ir rezultatas.

Klientas. Klientas  žino ir supranta kaip koučingas veikia, yra pasiruošęs keistis bei veikti savo paties labui, tiki ir pasitiki koučingo specialistu. Yra atviras tiek sau, tiek koučingo specialistui.

Formatas. Šiandien koučingo sesijos vyksta įvairiais, abiems pusėms priimtinais formatais. Jos gali vykti gyvai tam tinkamoje aplinkoje, pvz. specialisto konsultacijų kabinete. Taip pat gali vykti ir viešoje vietoje, kavinėje ar parke, tačiau būtina įvertinti dėmesį blaškančius faktorius. Pastaruoju metu, sparčiai paplito ir nuotolinis sesijų formatas.  Online formatas praplečia galimybes pasirinkti koučingo specialistą iš kitų miestų ar valstybių, tačiau ekranas mažina betarpiškumo galią.

Trukmė: paprastai viena koučingo sesija trunka 45-60 min. Tai irgi kontrakto (susitarimo dalis).

Kiekis. Koučingo sesijų kiekis, kaip ir susitikimų dažnumas, visuomet susitariamas individualiai, priklausomai nuo turimos situacijos, tikslų ir ryžto. Tai gali būti viena sesija konkrečiam klausimui išspręsti, arba susitikimų ciklas (3-5-10 sesijų) siekiant įgyvendinti didesnius pokyčius judant asmeninio tobulėjimo link.

Visai nesvarbu, kurioje srityje spręsite savo klausimą naudodamiesi koučingo specialisto paslaugomis (asmeniniame gyvenime, versle, karjeros, sveikatos ir kt.), visais atvejais, geras koučeris yra tas, kuris tiki, kad žmogus visada turi atsakymą į savo klausimą, tereikia jam padėti juos atrasti.  

Jeigu turite klausimų, lauksime Jūsų žinutės.

Parengė: Brigita Taralė, Povilas Petrauskas

Išbandykite koučingą:

Koučingas: asmeninė praktika

Tai yra paprastas, labai aiškiai struktūruotas būdas, kuris vidinio pokalbio su savimi pagalba, sukuria daugiau aiškumo konkrečioje situacijoje.

Metodas apima 4 pagrindines gyvenimo sritis: Santykius, Stabilumą, Sveikatą ir Savirealizaciją.

Kiekvienoje temoje yra 10 klausimų, kuriuos greičiausiai Jūsų paklaustų koučingo specialistas, jei konkretų klausimą spręstumėte koučingo sesijoje – pokalbyje su šios srities specialistu.

Čia Jūs rasite ir minėtus klausimus, ir labiau detalizuotą paaiškinimą, kaip rekomenduojame į juos atsakyti.

Koučingas: įvadinis kursas

Siekiantiems iš arčiau susipažinti su koučingo metodu ir ją išbandyti, turiu paruošęs online mokymosi programą –