Loading...
PASLAUGOS:

Garantuoti lyderystės augimo rezultatai

Unikali Koučingas lyderiui programa, paremta Globalios lyderystės įsivertinimo (Global Leadership Assessment) GLA360  tyrimu bei Marshall Goldsmith sukurtu bendradarbiavimo su suinteresuotais asmenimis procesu. Patikrinta ir taikoma FORTUNE500 įmonėse visame pasaulyje.

Ši programa padės Jums nustatyti lyderystės augimo sritis, su kuriomis dirbant sukursite didžiausią vertę sau, savo komandai bei organizacijai, o taip pat užtikrins pamatuojamą jūsų lyderystės augimą.

Koučingas lyderiui programa yra skirta vadovams, kurie:

 1. turi bent 6 kolegas, su kuriais  kartu dirba (jūsų vadovas, ir/ar kolegos, ir/ar komandos nariai)
 2. nori pagerinti savo vadovavimo ir lyderystės įgūdžius
 3. yra pasiruošę dėl to dirbti vienerius metus laiko

Baigę šį, 1+ metų trukmės procesą, jūs:

 • Pamatuojamai pagerinsite savo lyderystę 1-2 pasirinktose srityse (kompetencijose)
 • Paversite Koučingas Lyderiui naudojamą metodologiją į kolegas įtraukiantį augimo procesą, derantį su jūsų asmeniniu vadovavimo stiliumi
 • Išmoksite šį procesą naudoti nuolatiniam savo ir komandos narių augimui be koučingo specialisto pagalbos
 • Užtikrinsite bei pagreitinsite organizacijos veiklos ir kultūros pokyčius

Kaip vyksta vienerių metų trukmės lyderystės augimo procesas?

Pasirinkus Pradinį paketą

 • Atliekamas asmeninio įsivertinimo testas lyderio augimo potencialo nustatymui.
 • Vadovas supažindinamas su testo rezultatais.
 • Vadovas sudaro kolegų, su kuriais dirba kartu sąrašą, įtraukiant tiesioginį vadovą (jeigu toks yra), kolegas su kuriais bendradarbiaujama daugiausiai (kiti vadovai) ir komandos narius, kurie dalyvaus atliekant GLA360 tyrimą.
 • Atliekamas anoniminis Globalios lyderystės įsivertinimo GLA360 tyrimas, įtraukiant kolegas iš sudaryto sąrašo.
 • Koučingo sesijos metu (1 sesija) aptariami tyrimo rezultatai išsigryninant reikalingiausias kompetencijas lyderystės augimui (1-2 kompetencijos). Taip pat kartu su vadovu aptariamas ir tolimesnis darbo procesas, kurio tikslas nuolatinis kompetencijų auginimas, kad mėnesis po mėnesio kolegos matytų teigiamą jų pokytį.
 • Iš tyrime dalyvavusių asmenų sąrašo, lyderis savarankiškai pasirenka tuos 5-7 kolegas, kurie padės jam lyderystės augimo kelyje.
 • Lyderis sudaro veiksmų planą kiekvienam mėnesiui bendradarbiaujant su pasirinktais kolegomis.
 • Lyderis įgyvendina sudarytus veiksmų planus augindamas savo lyderystę.

Pasirinkus Bazinį paketą papildomai įtraukiama:

 • Kolegos, kuriuos lyderis pasirinko, kad padėtų jam augimo kelyje, supažindinami su jų vaidmeniu, reikalingu norimam/teigiamam rezultatui pasiekti.
 • Sesijos metu (1 sesija) sudaromas vadovo Autentiškos lyderystės modelis.
 • Kas keturis mėnesius atliekami trys tarpiniai Lyderio kompetencijų vertinimai.
 • Papildomų (4 sesijos) koučingo sesijų metu vykdomi tarpinių rezultatų aptarimai (3 sesijos) ir veiklos plano sudarymas (1 sesija) laikotarpiui, iki kol baigsis Koučingas lyderiui lyderystės augimo procesas.

Pasirinkus paketą Garantuoti rezultatai* papildomai įtraukiama:

 • Kas mėnesį vykstančios koučingo sesijos Lyderiui (12 sesijų.) mėnesio veiksmų plano sudarymui, rezultatų aptarimui ir pagerinimui.
 • Viena tarpinė koučingo sesija komandai, prabėgus pusei programos Koučingas lyderiui laikui. Skirta rezultatų aptarimui bei tolimesnio įsitraukimo užtikrinimui.
*Garantuotų rezultatų paketas: nėra rezultato – nėra jokių finansinių išlaidų.

Lyderystės sritys bei kompetencijos lyderystės augimui
(Globalios lyderystės įsivertinimas GLA360)

Globalios lyderystės įsivertinimo
GLA 360 kompetencijos Radaro principo diagrama

BAZINIS
BAZINIS EXTRA
GARANTUOTI REZULTATAI
360€ +PVM
1498 € +PVM
0€ arba 44 000€ +PVM
Kiekvieną mėnesį yra tik trys vietos
Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
Testo rezultatų paaiškinimas (email)
Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email)
360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
Tyrimo pristatymas Lyderiui
Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti
Instrukcija (email/video) Lyderio komandai, kad visi kartu žinotų veiksmus/įsipareigojimus, siekiant norimo rezultato
Trys tarpiniai (kas keturis mėnesius atliekami) Lyderio kompetencijų vertinimai
Papildomos (4 vnt.) koučingo sesijos: Tarpinių rezultatų aptarimui (3 vnt.) ir Veiklos plano susidarymui (1 vnt.), kai baigsis Lyderystės ugdymo procesas
Kasmėnesinės koučingo sesijos rezulatatų aptarimui Lyderiui
Pusės proceso eigos koučingo sesija Komandai

Dalyvių atsiliepimai

Susipažinkite ir pasirinkite koučingo specialistą

Malonu susipažinti

Apie koučingą ir jo vertę kalbu/dalinuosi jau kuris laikas ir soc. erdvėje to galima rasti Youtube kanale, Facebook puslapyje, Instagram arba LinkedIn paskyrose arba Koučingo podcaste.

Mano vardas Povilas ir esu labai laimingas, kad savo patirtimi galėjau prisidėti prie keleto tūkstančių nuostabių žmonių pažinties su koučingu bei jo teikiama nauda tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų (JAV, Europa, Tolimieji Rytai).
Koučinge esu nuo 2002-ųjų metų, kuomet pirmą kartą apie tai sužinojau, o nuo 2009-ųjų pradėjau šios metodikos mokytis profesionaliai.
Vėliau sekė žinių ir praktikos pasitikrinimas, kai:

 • 2012-ais metais išsilaikiau ICF suteikiamą ACC (Associate Certified Coach) akreditaciją,
 • 2018-ais įgijau dr. Marshall Goldsmith Executive&Team Coach sertifikaciją,
 • 2019-ais kvalifikacijos lygmeniu pakilau iki PCC (Profesional Certified Coach).
 • 2023-iais pasiektas aukščiausias kvalifikacinis įvertinimas – MCC (Master Certified Coach)

Šiuo metu mano patirtį sudaro daugiau kaip 3000 individualių koučingo sesijų bei šimtai pravestų mokymų apie koučingą ir jo taikymą tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime.

Šiuo keliu esu pasiruošęs eiti ir toliau, tad visas mano profesinis dėmesys yra sutelktas į patirties ir žinių pasidalinimą su tais, kam:

 • aktualu augti, kaip lyderiui,
 • yra nedrąsu pripažinti, tačiau jie žino, kad pagalba “iš šono” yra reikalinga,
 • rūpi jų santykis su komanda, kuri tikslų siekia kartu.

Šioje lyderio kompetencijų ugdymo kelyje būnu su lyderiu pačioje pradžioje jo kelionės, kad kartu su savo komanda jie galėtų siekti išsikeltų tikslų.

Sveiki, aš Miroslavas.

Esu praktikas. Savo profesinėje veikloje virš 20 metų esu susijęs su lyderyste vadovaujant Lietuvos ir užsienio verslo, nevyriausybinių organizacijų ir politikos komandoms bei organizacijoms. 

Tiek pat laiko prisidedu prie aukščiausio lygmens vadovų lyderystės augimo kuriant bei vykdant vadovų lyderystės auginimo programas vadovavimo įgūdžių, strateginiu planavimo, tikslų ir atskaitomybės ritmo nustatymo, efektyvaus delegavimo, pokyčių diegimo ir veiklos valdymo pokalbių srityse Lietuvoje ir užsienyje.

Jau veiklos pradžioje taikydavau koučingo metodus, o nuo 2019 m. pradėjau profesionalaus koučingo specialisto kelią.

  • 2019 m. tapau sertifikuotu Marshall Goldsmith Stakeholder Centred Coaching Executive&Team Coach koučingo specialistu,
  • 2020 m. įgyjau Global Coaching Group (GCG) Global Leadership&Team Coach sertifikaciją bei tapau sertifikuotu Global Leadership Assessment (GLA360) koučingo specialistu
 • 2022 m. metais išsilaikiau ICF suteikiamą ACC (Associate Certified Coach) akreditaciją. 

Iki dabar esu atlikęs virš 200 individualių koučingo sesijų bei įgyvendinęs daugiau nei 800 mokymų, seminarų bei pranešimų vadovams bei lyderiams. 

Savo koučingo specialisto kelionėje daugiausiai padedu lyderiams užtikrintai žengti į naujus etapus: 

 • naujų pareigų, kurias vadovas jau turi, o gal tik ruošiasi (ar yra ruošiamas) turėti;
 • naujų tikslų keliamų paties vadovo arba keliamų vadovui, jo komandai ar visai organizacijai; 
 • naujos komandos, su kuria vadovas rengiasi įgyvendinti ar įgyvendina už(si)brėžtus tikslus.

Kartu su vadovu esu visoje lyderystės kelionėje – nuo dvejojančio ir su nerimu į naują etapą žvelgiančio iki pasitikinčio savimi ir užtikrintai veikiančio lyderio.

Daugiau mano minčių apie koučingą galima rasti LinkedIn, Facebook, Instagram paskyruose arba Koučingo podcast’e.

BAZINIS
BAZINIS EXTRA
GARANTUOTI REZULTATAI
360€ +PVM
1498 € +PVM
44 000€ +PVM arba 0€
Kiekvieną mėnesį yra tik trys vietos
Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
Testo rezultatų paaiškinimas (email)
Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email)
360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
Tyrimo pristatymas Lyderiui
Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti
Instrukcija (email/video) Lyderio komandai, kad visi kartu žinotų veiksmus/įsipareigojimus, siekiant norimo rezultato
Trys tarpiniai (kas keturis mėnesius atliekami) Lyderio kompetencijų vertinimai
Papildomos (4 vnt.) koučingo sesijos: Tarpinių rezultatų aptarimui (3 vnt.) ir Veiklos plano susidarymui (1 vnt.), kai baigsis Lyderystės ugdymo procesas
Kasmėnesinės koučingo sesijos rezulatatų aptarimui Lyderiui
Pusės proceso eigos koučingo sesija Komandai