[section label=”Headeris” bg=”21″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”64% 0%” dark=”true” padding=”0px” height=”300px” border=”0px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(111, 166, 212)”] [row] [col span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”0px 0 0px 0px” align=”left”]

Į vadovus orientuotas koučingo procesas

Skaidrus procesas, garantuojantis išmatuojamą lyderystės augimą

[/col] [/row] [/section] [section] [row] [col span__sm=”12″]

Į vadovus orientuotas koučingo procesas

[divider width=”1920px” height=”1px” margin=”1.8em” color=”rgb(167, 166, 166)”] [gap height=”20px”]

Marshall Goldsmith sistema orientuota į lyderio tobulėjimą apimant tris dalis – komandos narių įtraukimą, pokyčių diegimą kasdienybėje ir ilgalaikį stebėjimą. Marshalas teigia, kad daryti pokyčius lyderystėje yra paprasta, tačiau ne lengva. Jo sukurta, į visą komandą orientuota, programa yra itin efektyvi, aiški, struktūruota ir laiką taupanti:

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Pasirinkite 1-2 lyderystės augimo sritis, svarbias tiek pačiam lyderiui, tiek organizacijai

Konsultacijos su koučeriu metu, lyderis pasirenka 1-2 elgesio sritis, kurias siekia tobulinti (pvz. darbuotojų įgalinimas ir sprendimų priėmimas). Minėtajam dėmesio sutelkimui nustatyti yra naudojami elgsenos interviu ir daugialybės lyderystės vertinimai (180 ° – 360 °).

Kaitą įmonėje lemiančių asmenų vedimas

Lyderis pasirenka keletą kolegų, kurie bus įtraukti į lyderystės auginimo procesą – vadovus, tiesiogiai atskaitingus asmenis ir kitus pasirinktus kolegas. Kiekvieną mėnesį, visos koučingo programos metu, šie žmonės dalyvaus pokyčių įgyvendinimo procese. Kolegų įtraukimas į permainas pasitarnauja ne tik lyderiui, bet ir visai komandai.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”23″ width=”79″] [/col] [/row] [row h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″ align=”left”]

Įtraukite komandos narius, kad gautumėte paskatinantį ryšį (angl. Feedforward)

Kiekvieną mėnesį vadovas prašo pasirinktų komandos narių pateikti grįžtamąjį palaikantį ryšį ir keletą praktinių pasiūlymų, susijusių su jo / jos lyderystės auginimo sritimis.

Mėnesio veiksmų planavimas, orientuotas į kaitą įmonėje lemiančius asmenis(angl. Feedforward)

Lyderis įsigilina į komandos narių pateiktą grįžtamąjį ryšį ir parengia mėnesio veiksmų planą. Koučingo sesijos su mentoriumi metu lyderis skiria dėmesį įgūdžių tobulinimui ir finalizuoja numatytąjį veiksmų planą, kurį įsipareigoja vykdyti ateinantį mėnesį. Apie savo veiksmų planą lyderis informuoja ir kolegas, įtrauktus į lyderystės auginimo procesą.

Elgesio ir suvokimo kaita diegiant pokyčius kasdieniuose procesuose

Mėnesio eigoje lyderis diegia pokyčius savo kasdienėje veikloje pagal numatytą veiksmų planą. Jis siekia auginti lyderystę pasirinktose srityse įgyvendindamas pakeitimus, kurie būtų matomi visiems komandos nariams. Pokyčių įgyvendinimas ir nuolatinis ryšio su pasirinktais komandos nariais palaikymas ne tik daro įtaką efektyvumui, bet ir keičia požiūrį į patį lyderį.

[/col] [col span__sm=”12″]

Išmatuokite lyderystės augimą remdamiesi kolegų matymu

Kartą per ketvirtį, naudodamas trumpą apklausą, koučeris surenka grįžtamąjį ryšį iš pasirinktų, kaitą įmonėje lemiančių, asmenų, tam, kad įvertintų kaip keičiasi lyderio efektyvumas pasirinktose augimo srityse. Ši lyderystės progreso apklausa išnagrinėjama kartu su lyderiu, tam kad jis galėtų įvertinti, kaip kolegos mato ir vertina jo pastangas įgyvendinti pokyčius. Taip pat ši apklausa ypatingai svarbi siekiant pamatuoti ir užtikrinti asmeninį bei korporacinį lyderystės augimą.

[/col] [/row] [/section]