Garantuoti lyderystės augimo rezultatai

Unikali Global Leadership Assessment
Programa, paremta 360 laipsnių tyrimu, naudojamu
Marshall Goldsmith executive coaching procese.

Ši programa Jums gali būti aktuali, jei:

 • užimate vadovaujančias pareigas
 • turite bent 6 kolegas, su kuriais  dirbate kartu
  (tai gali būti Jūsų vadovas, Jūsų kolegos ir/ar asmenys, kuriems vadovaujate Jūs)
 • norite pagerinti savo vadovavimo ir lyderystės įgūdžius
 • esate pasiruošę dėl to dirbti metus laiko

Kodėl kilo ši idėja?

Konferencijoje priėjau prie pranešėjo, kai jis dar liko šiek tiek pasikalbėti su susirinkusiais. Gal dėl to, kad kiti išskubėjo į kitą pranešimą, gal dėl to, kad mūsų ir taip buvo ne daug, o aš buvau paskutinis, gal dėl to, kad baigėsi mano įprastas “nedrįstu” užkalbinti, gal dėl to, kad jis pats neturėjo planų – mes pakalbėjom šiek tiek ilgiau nei buvo numatyta programoje.

Vienas iš klausimų, kuris mane domino ir norėjau sužinoti jo požiūrį, buvo šis:

Kas vyksta pirma: "duodi ir paskui gauni" ar "gauni ir tada duodi atgal"?

Galima čia pasižiūrėti metaforiškai, galima ir labai pragmatiškai. Dabar tik labiau esu tikras, kad visa tai – pasikartojanti seka, kuri prasideda nuo to, kad pirmiausia duodi/daliniesi. Tam savais žodžiais pritarė ir pašnekovas, kurio nuomonė man tada (2015-ieji m.) buvo labai įdomi. Aš šios idėjos laikausi tame, ką darau pats.

Tad kodėl dabar ir kam atėjo #LaikasDalintis?

Dėl to, kad tikiu, jog skirdamas savo laiką ir sukauptas žinias/kompetenciją, galiu prisidėti prie kitų lyderių augimo.

Grįžtu prie LYDERSYTĖS klausimo. Dar vis vangiai matuojamo, kartais per daug išaukštinamo, o vietose, kaip tik priešingai – per daug nuvertinamo dalyko. Dalinuosi procesu, kuris veikia. Mano patirtyje – 100%. Tikėtina, kad nukris šis rodiklis iki 96%, kai pasieksiu Marshall Goldsmith lygį… Aišku, tam dar reikia keliolikos tūkstančių tokių tyrimų padaryti, bet laiko, tikiu, dar turiu :).

Ok, jei paskaityta iki čia, tikėtina, kad turite savybę pasikapstyti giliau ir išsamiau pasitikrinti, KAS ir KODĖL neveikia Jūsų Lyderystėje, KĄ darot bei labai smalsu sužinoti, KAIP tai pakeisti.

Kaip viskas vyks?

 • Procesas prasideda asmeniniu pasitikrinimu, kiek galimai Lyderis dar augtų (asmeninis įsivertinimo testas)
 • 360º Visuotinio Lyderystės Vertinimimo (ang. Global Leadership Assessment (GLA)) pradžia
 • Rezultatų aptarimas
 • Plano veikti susidarymas
 • Kasmėnesnės koučingo sesijos Lyderiui (12)
 • Tarpinių įvertinimų procesas
 • Tarpinių rezultatų aptarimas
 • Koučingo sesijos komandai (2)
 • Veiklos užbaigimas, plano koregavimas (arba naujo susidarymas)
Pasiruošimas
Elgesio pokytis
Poveikio matavimas

Reikalavimai ir sąlygos lyderiui bei mano įsipareigojimai jam ir jo komandai

Lyderystės sritys augimui (pagal 360º tyrimą)

Komunikacija/bendravimas (ang. Communication)

Vientisumo/Sąžiningumo demonstravimas (ang. Demonstrating Integrity)

Konstruktyvaus dialogo skatinimas (ang. Encouraging Constructive Dialogue)

Bendros vizijos kūrimas (ang. Creating a Shared Vision)

Įtraukia žmones (ang. Engaging people)

Žmonių ugdymas (ang. Developing People)

Partnerysčių kūrimas (ang. Building Partnerships)

Dalijimasis vadovavimu/lyderyste (ang. Sharing Leadership)

Nuolatiniai pokyčiai (ang. Continuous change)

Asmeninio meistriškumo siekimas (ang. Achieving Personal Mastery)

Galimybių numatymas (ang. Anticipating Opportunities)

Pokyčių skatinimas (ang. Leading Change)

Užtikrina sėkmę (ang. Assure success)

Technologinių žinių plėtimas (ang. Developing Technological Savvy)

Klientų pasitenkinimo užtikrinimas (ang. Ensuring Costumer Satisfaction)

Konkurencinio pranašumo užtikrinimas (ang. Maintaining Competitive Advantage)

Įtraukimas be ribų (ang. Boundaryless inclusion)

Įvairovės vertinimas (ang. Appreciating Diversity)

Globalus mąstymas (ang. Thinking Globally)

Žmonių įgalinimas (ang. Empowering People)

Bandysiu savarankiškai
Pasitelksiu pagalbą
MINI
BAZINIS
BAZINIS EXTRA
GARANTUOTI REZULTATAI
NEMOKAMAI
347€ +PVM
1497 € +PVM
0€ arba 25 000€ +PVM
Kiekvieną mėnesį yra tik trys vietos
Kiekvieną mėnesį yra tik trys vietos
Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
Testo rezultatų paaiškinimas (email)
Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email)
360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
Tyrimo pristatymas Lyderiui
Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti
Instrukcija (email/video) Lyderio komandai, kad visi kartu žinotų veiksmus/įsipareigojimus, siekiant norimo rezultato
Trys tarpiniai (kas keturis mėnesius atliekami) Lyderio kompetencijų vertinimai
Papildomos (4 vnt.) koučingo sesijos: Tarpinių rezultatų aptarimui (3 vnt.) ir Veiklos plano susidarymui (1 vnt.), kai baigsis Lyderystės ugdymo procesas
Kasmėnesinės koučingo sesijos rezulatatų aptarimui Lyderiui
Pusės proceso eigos koučingo sesija Komandai

Malonu susipažinti

Apie koučingą ir jo vertę kalbu/dalinuosi jau kuris laikas ir soc. erdvėje to galima rasti Youtube kanale, Facebook puslapyje, Instagram arba LinkedIn paskyrose arba Koučingo podcaste.

Mano vardas Povilas ir esu labai laimingas, kad savo patirtimi galėjau prisidėti prie keleto tūkstančių nuostabių žmonių pažinties su koučingu bei jo teikiama nauda tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų (JAV, Europa, Tolimieji Rytai).
Koučinge esu nuo 2002-ųjų metų, kuomet pirmą kartą apie tai sužinojau, o nuo 2009-ųjų pradėjau šios metodikos mokytis profesionaliai.
Vėliau sekė žinių ir praktikos pasitikrinimas, kai:

 • 2012-ais metais išsilaikiau ICF suteikiamą ACC (Associate Certified Coach) akreditaciją,
 • 2018-ais įgijau dr. Marshall Goldsmith Executive&Team Coach sertifikaciją,
 • 2019-ais kvalifikacijos lygmeniu pakilau iki PCC (Profesional Certified Coach).
 • 2023-iais pasiektas aukščiausias kvalifikacinis įvertinimas – MCC (Master Certified Coach)

Šiuo metu mano patirtį sudaro daugiau kaip 3000 individualių koučingo sesijų bei šimtai pravestų mokymų apie koučingą ir jo taikymą tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime.

Šiuo keliu esu pasiruošęs eiti ir toliau, tad visas mano profesinis dėmesys yra sutelktas į patirties ir žinių pasidalinimą su tais, kam:

 • aktualu augti, kaip lyderiui,
 • yra nedrąsu pripažinti, tačiau jie žino, kad pagalba “iš šono” yra reikalinga,
 • rūpi jų santykis su komanda, kuri tikslų siekia kartu.

Šioje lyderio kompetencijų ugdymo kelyje būnu su lyderiu pačioje pradžioje jo kelionės, kad kartu su savo komanda jie galėtų siekti išsikeltų tikslų.

Laimingų klientų atsiliepimai

Tge nation’s top schoold use Company to bring the best emloyers and opportunities to campus.