Loading...
PASLAUGOS:

Garantuoti lyderystės augimo rezultatai

Unikali global leadership assessment Programa, paremta 360 laipsnių tyrimu, naudojamu
Marshall goldsmith executive coaching procese.

Play Video

Programa jums aktuali, jei:

 • užimate vadovaujančias pareigas
 • turite bent 6 kolegas, su kuriais  dirbate kartu
  (tai gali būti Jūsų vadovas, Jūsų kolegos ir/ar asmenys, kuriems vadovaujate Jūs)
 • norite pagerinti savo vadovavimo ir lyderystės įgūdžius
 • esate pasiruošę dėl to dirbti metus laiko

Kodėl kilo ši idėja?

Konferencijoje priėjau prie pranešėjo, kai jis dar liko šiek tiek pasikalbėti su susirinkusiais. Gal dėl to, kad kiti išskubėjo į kitą pranešimą, gal dėl to, kad mūsų ir taip buvo ne daug, o aš buvau paskutinis, gal dėl to, kad baigėsi mano įprastas “nedrįstu” užkalbinti, gal dėl to, kad jis pats neturėjo planų – mes pakalbėjom šiek tiek ilgiau nei buvo numatyta programoje.

Vienas iš klausimų

kuris mane domino ir norėjau sužinoti jo požiūrį, buvo šis:

As vyksta pirma: duodi ir paskui gauni ar gauni ir tada duodi atgal?

Galima čia pasižiūrėti metaforiškai, galima ir labai pragmatiškai. Dabar tik labiau esu tikras, kad visa tai – pasikartojanti seka, kuri prasideda nuo to, kad pirmiausia duodi/daliniesi. Tam savais žodžiais pritarė ir pašnekovas, kurio nuomonė man tada (2015-ieji m.) buvo labai įdomi. Aš šios idėjos laikausi tame, ką darau pats.

Tad kodėl dabar ir kam atėjo #LaikasDalintis?

Dėl to, kad tikiu,

 jog skirdamas savo laiką ir sukauptas žinias/kompetenciją,
galiu prisidėti prie kitų lyderių augimo.

Grįžtu prie LYDERSYTĖS klausimo.

Dar vis vangiai matuojamo, kartais per daug išaukštinamo, o vietose, kaip tik priešingai – per daug nuvertinamo dalyko. Dalinuosi procesu, kuris veikia. Mano patirtyje – 100%. Tikėtina, kad nukris šis rodiklis iki 96%, kai pasieksiu Marshall Goldsmith lygį… Aišku, tam dar reikia keliolikos tūkstančių tokių tyrimų padaryti, bet laiko, tikiu, dar turiu :).

Ok, jei paskaityta iki čia, tikėtina, kad turite savybę pasikapstyti giliau ir išsamiau pasitikrinti, KAS ir KODĖL neveikia Jūsų Lyderystėje, KĄ darot bei labai smalsu sužinoti, KAIP tai pakeisti.

Reikalavimai ir sąlygos lyderiui

bei mano įsipareigojimai jam ir jo komandai

 • Lyderis turi turėti bent 6-is komandos narius (Stakeholder’ius), kurie kartu ir atliks 360º GLA tyrimą, t.y. lyderystės kompetencijų įvertinimą.
 • Lyderis (ar jo organizacija) padengia tyrimo kaštus (270 eur).
 • Po tyrimo (Stakeholder’ių įvertinimai yra anoniminiai) skiriu laiko pokalbiui su lyderiu, kurio metu padedu išsigryninti reikalingiausias augimui kompetencijas bei pristatau lyderiui reikalingą atlikti procesą, kad mėnesis po mėnesio šios kompetencijos augtų, o Stakeholder’iai (komanda) matytų teigiamą jų pokytį.
 • Lyderio komandą supažindinu su jų, kaip Stakeholder’ių vaidmeniu, reikalingu norimam/teigiamam rezultatui pasiekti.

Tiek. Pasiruošęs padėti, kai būtent tokios pagalbos reikia.

Mano planas ir Iššūkis lyderiui:

Visus metus, kas mėnesį, skirsiu laiko trim įmonių/organizacijų lyderiams, pasiruošti savo asmeninį augimo planą, kurį vėliau galės įgyvendinti su savo komanda.

Tai yra abipusis indėlis į mūsų visų bendrą augimą.
Aš tikiu, kad lyderiai, kurie auga drauge su savo komandomis, o komandos yra lyderių, su kuriais dirba, “fanai”, pasiekia daugiau to, ko reikia.

Šiam procesui taikau Global Leadership Assessment (GLA), paremtą 360 laipsnių tyrimu. Visa tai naudojama Marshall Goldsmith Executive Coaching procese, kai su lyderiu dirbama metus laikus, o rezultate jo pasirinktos lyderystės kompetencijos šokteli aukštyn.

Ir tą teigiamą pokytį garantuoju, kaip kad garantuoja bet kuris Marshall Goldsmith Executive & Team Coach.

Lyderystės sritys augimui (pagal 360º tyrimą)

Komunikacija/ bendravimas (ang. Communication)

Vientisumo/Sąžiningumo demonstravimas (ang. Demonstrating Integrity)Konstruktyvaus dialogo skatinimas (ang. Encouraging Constructive Dialogue)Bendros vizijos kūrimas (ang. Creating a Shared Vision)

Nuolatiniai pokyčiai (ang. Continuous change)

Asmeninio meistriškumo siekimas (ang. Achieving Personal Mastery)Galimybių numatymas (ang. Anticipating Opportunities)Pokyčių skatinimas (ang. Leading Change)

Įtraukimas be ribų (ang. Boundaryless inclusion)

Įvairovės vertinimas (ang. Appreciating Diversity)Globalus mąstymas (ang. Thinking Globally)Žmonių įgalinimas (ang. Empowering People)

Įtraukia žmones (ang. Engaging people)

Žmonių ugdymas (ang. Developing People)Partnerysčių kūrimas (ang. Building Partnerships)Dalijimasis vadovavimu/lyderyste (ang. Sharing Leadership)

Užtikrina sėkmę (ang. Assure success)

Technologinių žinių plėtimas (ang. Developing Technological Savvy)Klientų pasitenkinimo užtikrinimas (ang. Ensuring Costumer Satisfaction)Konkurencinio pranašumo užtikrinimas (ang. Maintaining Competitive Advantage)

Kaip viskas vyks?

Pasirinkus paketą "Garantuoti rezultatai"

Pasiruošimas

 • 360 tyrimas
 • Lūkesčių nusistatymas
 • Identifikuojamos augimui būtinos sritys
 • Nusistatomas augimo tikslas

Elgesio pokytis

 • Stakeholderi’ų įtraukimas
 • Veiksmų plano vystimas
 • Nusistatymas veiksmų vykdymas ir kasmėnesinis aptarimas su stakeholder’iai
 • Kasmėnesinės koučingo sesijos su SCC specialistu

Poveikio matavimas

 • Rezultatų sekimas mini apklausų pagalba
 • Pokyčio įvertinimas ir būsimų veiksmų plano kūrimas

MINI

Bandysiu savarankiškai
0
 • Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
 • Testo rezultatų paaiškinimas (email)
 • Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email)
Nemokamai

BAZINIS

Pasitelksiu pagalbą
350
+PVM
 • Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
 • Testo rezultatų paaiškinimas (email)
 • Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email)
 • 360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
 • Tyrimo pristatymas Lyderiui
 • Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti

BAZINIS EXTRA

Pasitelksiu pagalbą
1497
+PVM
 • Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
 • Testo rezultatų paaiškinimas (email)
 • Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email
 • 360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
 • Tyrimo pristatymas Lyderiui
 • Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti
 • Instrukcija (email/video) Lyderio komandai, kad visi kartu žinotų veiksmus/įsipareigojimus, siekiant norimo rezultato
 • Trys tarpiniai (kas keturis mėnesius atliekami) Lyderio kompetencijų vertinimai
 • Papildomos (4 vnt.) koučingo sesijos: Tarpinių rezultatų aptarimui (3 vnt.) ir Veiklos plano susidarymui (1 vnt.), kai baigsis Lyderystės ugdymo procesas

GARANTUOTI REZULTATAI

Pasitelksiu pagalbą
0 arba 25 000
+PVM
 • Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
 • Testo rezultatų paaiškinimas (email)
 • Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email
 • 360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
 • Tyrimo pristatymas Lyderiui
 • Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti
 • Instrukcija (email/video) Lyderio komandai, kad visi kartu žinotų veiksmus/įsipareigojimus, siekiant norimo rezultato
 • Trys tarpiniai (kas keturis mėnesius atliekami) Lyderio kompetencijų vertinimai
 • Papildomos (4 vnt.) koučingo sesijos: Tarpinių rezultatų aptarimui (3 vnt.) ir Veiklos plano susidarymui (1 vnt.), kai baigsis Lyderystės ugdymo procesas
 • Kasmėnesinės koučingo sesijos rezulatatų aptarimui Lyderiui
 • Pusės proceso eigos koučingo sesija Komandai

Povilas Petrauskas, PCC

Programos autorius ir kurso fasilitatorius

Jei mes nesame pažįstami, o noras sužinoti apie save bei apie tai, kuo koučingo specialisto komptencijos būtų naudingos Jūsų gvyenime, tuomet trumpai pristatau savo profesinę patirtį:

Mano vardas Povilas ir esu labai laimingas, kad savo patirtimi galėjau prisidėti prie keleto tūkstančių nuostabių žmonių pažinties su koučingu bei jo teikiama nauda tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų (JAV, Europa, Tolimieji Rytai).
Koučinge esu nuo 2002-ųjų metų, kuomet pirmą kartą apie tai sužinojau, o nuo 2009-ųjų metų pradėjau šios metodikos mokytis profesionaliai.

Vėliau sekė žinių ir praktikos pasitikrinimas, kai:

Po koučingo sesijos su Povilu atsirado daug daugiau klausimų nei prieš tai, bet išnagrinėjęs kiekvieną iš tų klausimų, aš supratau, ko ieškojau.

Ačiū Tau Povilai!

Sergej Maslobojev

Daugkartinis Europos ir Pasaulio kikbokso bei MMA kovų čempionas Champions House

Labai džiaugiuosi susipažinusi su charizmatiškuoju Povilu. Jo programa davė ne tik teorines žinias (kliento paveikslo išgryninimas, paketų formavimas ir daug daug visko), praktinių įžvalgų, bet kas vertingiausia būtent man, kiekviena diena buvo praturtina Povilo asmeninės patirties pavyzdžiais (kurie teikė stiprybės ir kuždėjo – “ne viena tokia”).

Toks jausmas kad Povilas kalbasi su kiekvienu iš mūsų individualiai, tete-a-tete, ir jo žodžiai eina tiesiai į širdį ir į smegenis. Povilas – tai varykis, jo energijos tiek daug, kad gali įgalinti kiekvieną. Ačiū didžiausias!

dr. Aleksandra Rožnova Batuchina

mycoach.lt

Kiekvienas žmogus yra sukaupęs unikalią patirtį ir, greičiausiai, pasiekęs savo galimybių ribas. Ar bent jau įsivaizduojame jas pasiekę. Jei kas pradeda nesisekti, esame linkę kalinti aplinkybes, susidariusią situaciją, kitus žmones ir pan.
Vis dėlto didžioji dalis mūsų įsivaizduojamų apribojimų – mūsų pačių galvose, prezumcijose ir išankstiniuose nusistatymuose.
Kai kada esame linkę ignoruoti akivaizdžius faktus, kurie mums yra nepatogūs. Vengti sunkių temų. Netgi vengti uždavinėti klausimus, kurie gali duoti mums nepatogius atsakymus.
Bent jau tokia mano istorija 🙂
Ir didelis ačiū Povilui, kuris padėjo tai suvokti.”

Šarūnas Dyburis

AIMS International Lietuva Managing Partner Lithuania